Finland och klimatsäkerhet i en värld av ömsesidigt beroende

Utrikespolitiska institutet (FIIA), Meteorologiska institutet, Security Analysis Ab och Tyrsky konsultbolaget förverkligar tillsammans forskningsprojektet ”Finland och klimatsäkerhet i en värld av ömsesidigt beroende”. Projektet är en del av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS), och den avslutas i augusti 2021.

Klimatförändringen hotar samhällens stabilitet och säkerhet på många olika sätt, och under de kommande årtiondena kommer följderna att förstärkas. Både de växlande klimatförhållandena samt de effektiva sätten att dämpa dem kommer att orsaka nya osäkerheter och risker. I Finland, som är ett öppet nordeuropeiskt land men beroende av utrikeshandel, kan följderna av det internationella politiska agerandet och de dämpande åtgärderna gällande klimatförändring ha mer betydande direkta och lokala verkningar, men de känner man ännu inte till. Även om Finland internationellt sett har en hög förmåga att anpassa sig till klimatförändringen har man inte kunnat nödvändigtvis förbereda sig tillräckligt på den här växelverkan. Klimatförändringen är även en ny fråga för säkerhetspolitiken som inte går att svaras på med enbart traditionella  försvarsmedel. På grund av detta behövs förslag om politiska åtgärder som grundar sig på samarbete mellan olika förvaltningsområden.   

Huvudmålet med projektet är att utreda de vittomfattande inverkningarna av klimatförändringen på Finlands säkerhet och sätt att förbereda sig för detta. Planen är att dessutom kartlägga olika sätt att gestalta klimatförändringens säkerhetshot och att bilda en approach som passar till Finlands modell för övergripande säkerhet.

Till forskningsgruppen hör ledande forskare Antto Vihta (FIIA), äldre gästforskare Emma Hakala (FIIA), äldre forskare Harri Mikkola (FIIA), forskare Sanna Erkamo (FIIA/Meteorologiska institutet), Heikki Tuomenvirta (Meteorologiska institutet), Juha Pyykönen (Security Analyse Ab), Oras Tynkkynen (Tyrsky konsultbolag), Kati Berninger (Tyrsky konsultbolag) och Maria Tiusanen (Tyrsky konsultbolag).

Initiativet är del av FIIAs forskningsprojekt Klimatförändringens politik.

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Senaste publikationerna