Suomi ja ilmastoturvallisuus keskinäisriippuvaisessa maailmassa

Ulkopoliittinen instituutti (UPI), Ilmatieteen laitos, Security Analysis Oy sekä Tyrsky-Konsultointi toteuttavat yhdessä tutkimushankkeen ”Suomi ja ilmastoturvallisuus keskinäisriippuvaisessa maailmassa”. Projekti on osa valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS), ja se päättyy elokuussa 2021.

Ilmastonmuutos uhkaa yhteiskuntien vakautta ja turvallisuutta monin tavoin, ja tulevien vuosikymmenien kuluessa vaikutukset voimistuvat entisestään. Sekä muuttuvat ilmasto-olosuhteet että toisaalta tehokkaat toimet muutoksen hillitsemiseksi aiheuttavat uusia epävarmuuksia ja riskejä. Suomen kaltaisessa avoimessa ja ulkomaankaupasta riippuvaisessa Pohjois-Euroopan maassa kansainvälis-poliittiset ja ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät vaikutukset saattavat olla merkittävämpiä kuin suorat ja paikalliset vaikutukset, mutta niitä tunnetaan yhä puutteellisesti. Vaikka Suomella on kansainvälisesti katsottuna korkea kyky sopeutua ilmastonmuutokseen, ei tämän kaltaisiin yhteis- ja vuorovaikutuksiin ole välttämättä osattu riittävästi varautua. Ilmastonmuutos on myös turvallisuuspolitiikalle uudenlainen kysymys, johon ei ole mahdollista vastata yksinomaan esimerkiksi perinteisen maanpuolustuksen keinoin. Tästä syystä tarvitaan ehdotuksia poliittisista toimenpiteistä, jotka perustuvat eri hallinnonalojen yhteistyölle.

Hankkeen päätavoitteena on selvittää ilmastonmuutoksen laaja-alaisia vaikutuksia Suomen turvallisuuteen sekä keinoja niihin varautumiseksi. Lisäksi projektissa kartoitetaan erilaisia tapoja jäsentää ilmastonmuutoksen turvallisuusuhkia, ja pyritään muodostamaan lähestymistapa, joka soveltuu Suomen kokonaisturvallisuuden malliin.

Tutkimusryhmään kuuluvat johtava tutkija Antto Vihma (UPI), vieraileva vanhempi tutkija Emma Hakala (UPI) ja vanhempi tutkija Harri Mikkola (UPI), tutkija Sanna Erkamo (UPI/Ilmatieteen laitos), Heikki Tuomenvirta (Ilmatieteen laitos), Juha Pyykönen (Security Analyse Oy), Oras Tynkkynen (Tyrsky-Konsultointi), Kati Berninger (Tyrsky-Konsultointi) ja Maria Tiusanen (Tyrsky-Konsultointi).

Hanke on osa Ulkopoliittisen instituutin Ilmastonmuutoksen politiikka –projektia.

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Uusimmat julkaisut