Omvandlande av strategiska kulturer i samtida Europa

Strategiska skiften i stormaktspolitik och framsteg i europeisk försvarsintegration har lett till att ända sedan mitten av 2010-talet har aktiviteten märkbart ökat för att utveckla en gemensam strategisk kultur. Forskningsprojektet Omvandlande av strategiska kulturer i samtida Europa: mot en förståelse av orsaker, förmedlare/aktörer och förändringsprocesser (Transforming strategic cultures in contemporary Europe: Towards an understanding of reasons, intermediaries and processes of change [STRAX]) analyserar en förändring i strategiska kulturer i Europa med att innovativt kombinera akademisk forskning, politisk analys och professionell militär skolning och pedagogik.

Utrikespolitiska institutet leder projektet tillsammans med Tammerfors universitet och Försvarshögskolan. Projektet är finansierat av Finlands Akademi och pågår från september 2022 till augusti 2026.

Tidigare sågs strategisk kultur som stel och forskningen brukade koncentrera sig på en nationell strategisk kultur åt gången. Förändringen som skedde i dessa kulturer var på grund av exceptionella händelser och analyserades i ljuset av tävlande intressen. En viktig faktor har hittills saknats från analysen av hur strategiska kulturer relaterar till varandra. Det här forskningsprojektet tar fokuset ifrån de nationella strategiska kulturerna och deras förändringar till överlappning mellan strategiska kulturer i Europa, och analyserar inbördesförhållanden och ömsesidig påverkan dem emellan. Med att koncentrera sig på inverkan av transnationella kunskapsnätverk, breddar forskningen den akademiska synpunkten till att inkludera utbyte och utveckling som härrör från interaktion och hur dessa processer kontribuerar till utveckling av den europeiska strategiska kulturen.  

Projektet har tre huvudpunkter:

  1. Behovet av förändring som en orsak för förändring såsom nya hybrida och okonventionella hot och den möjliga uppbyggnaden av överstatlig strategisk kultur i EU
  2. Drevet för förändring såsom epistemiska gemenskap inom forskning, politik och skolning
  3. Ställen av interaktion mellan olika strategiska kulturer som praktiskt samarbete, EU processer och militärskolning

På nivån av uppbyggnad av teori, så bidrar den med en djup syn på vad strategisk kultur består av och exakt hur strategiska kulturer överlappar.

På nivån av politikanalys så utvecklar den en bättre förståelse för aktörer och förändringsprocesser i ett samtida Europa.

Till sist bidrar den till att producera politik relevant vetskap om förändring för beslutsfattare så väl som till pedagogisk utveckling i en strategi relaterad undervisning.

Hanna Ojanen, forskningsdirektör vid Tammerfors universitet leder konsortiet tillsammans med Niklas Helwig, ledande forskare vid institutet och Tommi Koivula, professor i strategi vid Försvarshögskolan. Forskningsgruppen består också av Katariina Mustasilta (FIIA), Antti Seppo (Försvarshögskolan) och Anton Staffans (Tammerfors universitet).

Detta projekt är finansierat av Finlands Akademi, finansieringsbeslut nr. 351253.

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang