Expertis

politiskt våld och väpnade konflikter, våldsbejakande extremism, EU:s arbete med konfliktförebyggande och -hantering, Subsahariska Afrika, förvaltning, förutsägelse

Examen

Filosofie doctor (statsvetenskap), University of Essex (2019)

Språkkunskaper

finska, engelska, Svenska, (spanska och franska)

Välj kategori

Mustasilta, Katariina & Karjalainen, Tyyne (2021). Uusi rauhanrahasto militarisoi Euroopan unionia. Helsingin Sanomat, 31.3.

Bisca, Paul M.; Brown, Edward K.; Calandro, Enrico; Cilliers, Jakkie; Gebremichael, Mesfin; Isacsson, Joachim; Kell, Fergus; Lavinal, Olivier; Mustasilta, Katariina; Narbone, Luigi; Palleschi, Carlo; Papa, Carlo; Pawlak, Patryk; Portela, Clara; Robinson, Melanie; Sartori, Nicolò; Tassinari, Fabrizio; Venturi, Bernardo; Vines, Alex & Woolfrey, Sean (2021). African Futures 2030 - Free Trade, peace and prosperity. Paris: European Union Institute for Security Studies (EUISS).

Mustasilta, Katariina (2020). Green terror? The environment fights back. I Florence Gaub (red.): Conflicts to come. 15 scenarios for 2030. Paris: European Union Institute for Security Studies (EUISS). 21-24.

Mustasilta, Katariina (2020). What if… a revolution led to democratisation? I Florence Gaub (red.): What if… 14 futures for 2024. Paris: European Union Institute for Security Studies (EUISS). 37-41.