Expertis

Konflikter och politiskt våld, EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, internationella åtgärder för konfliktförebyggande och krishantering, Subsahariska Afrika

Examen

Filosofie doktor (statsvetenskap), University of Essex (2019)

Språkkunskaper

finska, engelska, Svenska, (spanska och franska)

Projekt

Finland i Afghanistan 2001–2021


Senaste FIIA Publikationer

Expertis

Konflikter och politiskt våld, EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, internationella åtgärder för konfliktförebyggande och krishantering, Subsahariska Afrika

Examen

Filosofie doktor (statsvetenskap), University of Essex (2019)

Språkkunskaper

finska, engelska, Svenska, (spanska och franska)

Välj kategori


Välj kategori

Mustasilta, Katariina (2022). Peripheries. I Giovanni, Faleg (red.): African Spaces: The New Geopolitical Frontlines. EUISS. 33-42.

Mustasilta, Katariina & Karjalainen, Tyyne (2021). Uusi rauhanrahasto militarisoi Euroopan unionia. Helsingin Sanomat, 31.3.

Bisca, Paul M.; Brown, Edward K.; Calandro, Enrico; Cilliers, Jakkie; Gebremichael, Mesfin; Isacsson, Joachim; Kell, Fergus; Lavinal, Olivier; Mustasilta, Katariina; Narbone, Luigi; Palleschi, Carlo; Papa, Carlo; Pawlak, Patryk; Portela, Clara; Robinson, Melanie; Sartori, Nicolò; Tassinari, Fabrizio; Venturi, Bernardo; Vines, Alex & Woolfrey, Sean (2021). African Futures 2030 - Free Trade, peace and prosperity. Paris: European Union Institute for Security Studies (EUISS).

Mustasilta, Katariina (2020). Green terror? The environment fights back. I Florence Gaub (red.): Conflicts to come. 15 scenarios for 2030. Paris: European Union Institute for Security Studies (EUISS). 21-24.

Mustasilta, Katariina (2020). What if… a revolution led to democratisation? I Florence Gaub (red.): What if… 14 futures for 2024. Paris: European Union Institute for Security Studies (EUISS). 37-41.