Telefon:

Projekt

Uppliva utvidgningen och grannskapspolitiken för att skapa ett kriståligt Europa
Förenta staternas förändrade globala roll och dess inverkan på transatlantiska relationer
Ett tryggare EU: Medborgarnas åsikter, värderingar och attityder
Utvecklingen av EU:s sanktionspolitik: Politiska och ekonomiska följder för Finland
Terrorismbekämpningens externa dimensioner
Europa och stormaktstävlan: Att kartlägga riskerna och möjligheterna för Finland i den geoekonomiska tävlan
Superregionalism och konnektivitet i Asien


Latest FIIA Publications

Välj kategori

Kallio, Jyrki; Koivu, Tuuli & Ruokamo, Anu (2022). Finland: Fears of dependence on China burden good relations with the US. I Seaman, John; Ghiretti, Francesca; Erlbacher, Lucas; Martin, Xiaoxue; Otero-Iglesias, Miguel (red.): Dependence in Europe's Relations with China: Weighing Perceptions and Reality. French Institute of International Relations (Ifri).

Kallio, Jyrki; Koivu, Tuuli & Ruokamo, Anu (2022). Finland: Fears of dependence on China burden good relations with the US. I Seaman, John; Ghiretti, Francesca; Erlbacher,Lucas; Martin, Xiaoxue; Otero-Iglesias, Miguel (red.): Dependence in Europe's Relations with China: Weighing Perceptions and Reality. French Institute of International Relations (Ifri) . 76-83.