De storskaliga protesterna i Irak avslöjar ett djupt missnöje med landets politiska elit och dysfunktionella styrelseform. Protesterna utgör även ett hot mot Irans utrikespolitik, vars påverkningskanaler utnyttjar delar av den shiapolitiska eliten i Irak.

Mariette Hägglund
Forskare