Suuret toimijat -hanke

Kuvaus

   Merkittävän jatkosopimuksen solmiminen Kioton pöytäkirjan jälkeiselle ajalle Kööpenhaminan ilmastoneuvotteluissa joulukuussa 2009 on haasteellinen tehtävä. Kansainvälisen ilmastopolitiikan suurten toimijoiden näkemykset eroavat paikoittain vahvasti ilmastomuutoksen hillitsemisen ja siihen käytettyjen kansainvälisten mekanismien suhteen. Syinä tähän ovat mm. maiden eri kehitystasot sekä poikkeavat näkemykset taloudellisen kasvun ja päästöjen lisääntymisen välisestä yhteydestä. Teollisuusmaiden ja kehitysmaiden mielipiteitä ovat perinteisesti jakaneet ns. historiallisten päästöjen merkitys sekä Kioton sopimuksen ’yhteisten, mutta eriytettyjen vastuiden’ periaatteen eriävä tulkinta. Maiden eri kantojen taustatekijöiden ymmärtäminen on siten Kööpenhaminan ilmastoneuvotteluiden onnistumisen kannalta olennaista.
  
Suuret toimijat -hanke keskittyy USA:n, Venäjän, Japanin, Kiinan sekä Intian kantoihin kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa. Tutkimuksemme kohdistuu suurten toimijoiden tämänhetkisiin asemiin ja niihin vaikuttaviin kansallisiin olosuhteisiin (ottaen huomioon taloudelliset, poliittiset ja yhteiskunnalliset tekijät sekä maakohtaiset päästömäärät). Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mitkä tekijät voisivat kannustaa kyseisiä maita osallistumaan vuoden 2012 jälkeiseen ilmastosopimukseen.

Hankkeen rahoitus

Ympäristöministeriö: http://www.ymparisto.fi/
Ulkoasiainministeriö: http://www.formin.finland.fi/

Tutkimusryhmä

Dr Anna Korppoo, UPI

Linda Jakobson, SIPRI (aiemmin: UPI)
Alexandru Luta, UPI
Antto Vihma
, Turun kauppakorkeakoulu
Johannes Urpelainen
, Michigan University


Aikaväli

Lokakuu 2008 – toukokuu 2009

Hankkeen seminaarit ja julkaisu(t)


tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Menneet tapahtumat

Uusimmat julkaisut