Vesi, ilmastonmuutos ja turvallisuus Lähi-idässä -kurssi


Kevät 2010, Helsinki, Damaskos, Beirut

Ulkopoliittisen instituutti järjesti keväällä 2010 yhdessä Suomen Damaskoksen-instituutin kanssa Suomessa toimiville ammattilaisille suunnatun kurssin, jonka pääosuus toteutettiin toukokuussa viikon kestävällä matkalla Libanoniin ja Syyriaan. Kurssilla oli kolme tavoitetta: perehdyttää osallistujat ilmastonmuutoksen vaikutuksiin perinteisen Lähi-idän niukka­luonnonvaraisissa maissa; luoda kontakteja ja pohjustaa yhteistyötä libanoni­lais­ten ja syyrialaisten vertais­verkostojen kanssa sekä potentiaalisen yhteis­työn kautta parantaa alueen edellytyksiä kohdata ilmastonmuutoksen haasteet tulevaisuudessa.

15.–23.5.2010 toteutettu kurssimatka kokosi yhteen 14 suomalaista eri sektoreilta. Osallistujat tutustuivat viikon kestäneen matkan aikana veteen liittyviin haasteisiin Syyriassa ja Libanonissa. Kurssin tuotoksena syntyy myös osallistujien yhdessä kirjoittama, alueen maiden veden hallintaa ja politiikkaa käsittelevä englanninkielinen raportti, joka julkaistaan UPIn FIIA Report -sarjassa marraskuussa 2010.

Pääosin kevään 2010 aikana järjestettävä ”Ilmastonmuutos, vesi ja turvallisuus” -nimeä kantava kurssi on Damaskoksen instituutin ja UPIn ensimmäinen laajempi yhteistyöhanke. Kurssille haettiin helmikuussa 2010 vapaamuotoisella hakemuksella. Mukaan valikoitui motivoitunut ja innokas joukko eri-ikäisiä osallistujia: tutkijoita, jatko-opiskelijoita, kehitysyhteistyön ja teknologia-alan ammattilaisia, poliitikkojen avustajia sekä toimittajia.

Kurssi koostuu kolmesta osasta: maalis-huhtikuussa luettu, aiheeseen perehdyttävistä tieteellisistä artikkeleista koostunut ennakkomateriaali, toukokuussa järjestetty matka sekä marraskuussa ilmestyvä FIIA Report -julkaisu. Syyriassa ja Libanonissa matkanjohtajina toimivat Damaskoksen instituutin johtaja Hannu Juusola ja UPI:n tutkija Mari Luomi. Kurssin tieteellisestä sisällöstä ja syksyllä ilmestyvän julkaisun toimittamisesta vastaa Mari Luomi. Lisäksi Libanonin osuuden ohjelman järjestäjänä toimi paikallisen IndyACT-kansalaisjärjestön Nadine Ajami. Matkan aikana tavattiin libanonilaisia ja syyrialaisia vertaisverkostoja, joiden kanssa keskusteltiin vesisektorin ongelmista, erityisesti vesiturvallisuudesta sekä ilmastonmuutoksen tulevista vaikutuksista vedensaannin turvaamiselle. Myös veteen liittyvät poliittiset kysymykset olivat vahvasti esillä.

Matkan ensimmäinen osa toteutettiin Syyriassa 16.–18.5. Ohjelmassa oli vierailu Ain al-Fijeh -lähteelle, josta Damaskoksen alue saa juomavetensä, sekä Damaskoksen lähistöllä sijaitsevaan Qaran kylään rakennetulle yksityiselle jätevedenpuhdistuslaitokselle. Instituutin tiloissa Damaskoksen vanhassa kaupungissa järjestettyyn seminaaripäivään osallistui puhujia muun muassa UNDP:stä, paikallisesta ympäristöalan kansalaisjärjestöstä sekä Damaskoksen yliopiston kansainvälisten suhteiden laitokselta.

Libanonin osuudella, 19.–21.5., tavattiin Beirutin amerikkalaisen yliopiston ilmastonmuutostutkijoita, IndyACT-kansalaisjärjestön edustajia, paikallisia ympäristötoimittajia, Libanonin parlamentin ympäristövaliokunnan edustajia ja energia- ja vesivaliokunnan puheenjohtaja sekä UNDP:n ja YK:n alueellisen talous- ja sosiaalikomission ESCWA:n vesi- ja ilmastonmuutosasiantuntijoita. Lisäksi osallistujilla oli kunnia keskustella vesisektorin ongelmista Libanonin ympäristöministerin Mohammad Rahalin kanssa. Libanonin-vierailu huipentui upeissa maisemissa Beirutin lähellä sijaitsevassa vuoristossa, jossa tutustuttiin 2007 valmistuneeseen Shabrouhin patoon.

Matkan innoittamia radioreportaaseja, lehtiartikkeleja ja muita tuotoksia kerätään kesän aikana tälle sivulle. Levantin alueen veden politiikkaa ja hallintaa sekä ilmastonmuutosta käsittelevä FIIA Report julkaistaan UPIn ja Damaskoksen-instituutin järjestämässä yleisöseminaarissa Helsingissä marraskuun 2010 lopulla. Lisätietoja seminaarista julkaistaan mm. UPIn sivuilla alkusyksystä.

Matkan satoa
– Jukka Palménin radioreportaasi: Maailmanpolitiikan arkipäivää, YLE Radio Suomi, 29.5.2010
– Noora Jussilan lehtiartikkeli: ’Öljymaat jarruttavat Lähi-idän ilmastopolitiikkaa’, Vihreä Lanka, 31.5.2010
– Mari Luomen blogikirjoitus: ’Seeking for water in the Levant (the story of a course)’, FIIA Blog, 3.6.2010
– Noora Jussilan lehtiartikkeli: ’Uusi öljy’, Vihreä Lanka, 13.8.2010

Lisätietoja
Suomen Damaskoksen-instituutti: http://www.damascus.fi/
– Hannu Juusola: hannu.juusola@damascus.fi

Ulkopoliittinen instituutti: http://www.upi-fiia.fi/fi/program/2/
– Mari Luomi: mari.luomi@upi-fiia.fi; puh. 0206 111 733 

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Menneet tapahtumat

Uusimmat julkaisut