Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan projekti on strateginen huippuosaamisaloite, joka vahvistaa yhtä avainaluetta Ulkopoliittisen instituutin tutkimuskentässä. Hanketta valvoo instituutin johtaja. Projekti tuottaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan strategisen tason tutkimusta: se tutkii Suomen geostrategista asemaa ja tarjoaa sekä julkiselle keskustelulle että päätöksentekijöille näkökulmia ja arvioita Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja siihen liittyvistä poliittisista vaihtoehdoista. Hankkeen tavoitteena on tukea ja helpottaa Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen tutkimuksen kehittämistä hyödyntämällä olemassa olevia verkostoja ja yhdistämällä alan asiantuntijoita julkaisujen ja tapahtumien avulla. Vuonna 2020 projekti keskittyy Suomen ja Ruotsin puolustus- ja turvallisuusyhteistyöhön. Ulkopoliittisen instituutin Suomen ulkopolitiikka -hanke on aiemmin koostunut Suomen ulkopolitiikan seminaarisarjasta, EILEN-arkistosta ja Finnish Foreign Policy Papers -julkaisusarjasta.

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Uusimmat julkaisut

Saari, Sinikukka (2021). What if... the EU fails to promote democracy in Georgia?. Teoksessa Florence Gaub (toim.): What if... not? The cost of inaction. Paris: European Union Institute for Security Studies (EUISS). 40-44.

Saari, Sinikukka (2021). Chickens coming home to roost. Mercenaries strike back. Teoksessa Florence Gaub (toim.): Conflicts to come. 15 scenarios for 2030. Paris: European Union Institute for Security Studies (EUISS). 34-37.