Ulkopoliittinen instituutti käynnistää vuoden 2023 alussa uuden globaaliin järjestykseen ja Kiinaan keskittyvän tutkimuskeskuksen.

Globaalin järjestyksen ja Kiinan tutkimuskeskus (eng. Center on Global Orders and China, CORD) tarkastelee Kiinan vahvistunutta asemaa maailmassa kansainvälisten suhteiden ja poliittisen talouden näkökulmista.

Keskus tekee korkeatasoista tutkimusta Kiinan kasvavasta kansainvälisestä roolista ja sen vaikutuksista globaaliin järjestykseen eri politiikkalohkoilla, kuten globaali talouden hallinta ja globaali turvallisuus. Keskuksessa tutkitaan lisäksi Kiinan ulkopolitiikan sisäisiä vaikuttimia.

Keskuksen tuottama tieto on poliittisen päätöksenteon kannalta oleellista ja pohjautuu kriittiseen akateemiseen tutkimukseen.

Tutkimuskeskusta johtaa tutkimusprofessori Mikael Mattlin. Keskuksen tiimiin kuuluu johtava tutkija Bart Gaens, vanhempi tutkija Elina Sinkkonen, vanhempi tutkija Jyrki Kallio ja asiantuntija Anu Ruokamo.

Lisätietoja:

tutkimusprofessori Mikael Mattlin
mikael.mattlin@fiia.fi
09 432 7755

Vt. johtaja
Vanhempi tutkija
Vanhempi tutkija
Vanhempi tutkija
Asiantuntija