Utrikespolitiska institutet (UPI) lanserar i början av 2023 ett nytt forskningscenter med fokus på frågor kring global ordning och Kina.

Centret för global ordning och Kina (CORD) bygger på en kärna av expertis i frågor kring internationella relationer och internationell politisk ekonomi som berör Kinas förstärkta roll i internationell politik.

CORD idkar högklassig akademisk forskning i hur Kinas utökade internationella roll påverkar frågor med anknytning till global ordning inom olika politikområden, som global ekonomisk styrning och global säkerhet. CORD forskar även i de inhemska drivande faktorerna bakom Kinas utrikespolitik.

CORD producerar policyrelevant information om Kina, som baserar sig på rigorös kritisk forskning.

CORD leds av forskningsprofessor Mikael Mattlin. CORDs forskningsgrupp består av ledande forskare Bart Gaens, äldre forskare Elina Sinkkonen, äldre forskare Jyrki Kallio, samt specialist Anu Ruokamo.

För ytterligare information:

Forskningsprofessor Mikael Mattlin
mikael.mattlin@fiia.fi
09 432 7755

Biträdande direktör
Äldre forskare
Äldre forskare
Äldre forskare
Specialist