Tämä saavutettavuusseloste koskee palveluita fiia.fi, ulkopolitiikka.fi, eilen.fi ja on laadittu / päivitetty 01.12.2020.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Havaittava: Kaikille olennaista informaatiota sisältäville kuville ei ole tarjottu tekstivastinetta

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Ulkopolittiikka.fi-sivuston artikkeleissa on taulukoita ja kaavioita, joilta puuttuu vaihtoehtoinen teksti.

Eilen.fi-sivustolla etusivulle vievällä logolinkillä (headerissa) ei ole vaihtoehtoisessa tekstissä mainintaa siitä, minne kuvaa klikkaamalla päätyy. FIIAn logolinkin yhteydessä ei ole vaihtoehtoisessa tekstissä mainintaa siitä, minne kuvaa klikkaamalla päätyy.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havaittava: Linkitetyillä kuvilla tai kuvapainikkeilla ei ole tekstivastinetta

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Fiia.fi-sivustolla Julkaisujen ”tilaa julkaisutiedotteita”, tapahtumien ”liity kutsulistalle” ja uutisten ”tilaa”-tekstien vieressä olevilta kuvapainikkeilta puuttuu kuvaavat vaihtoehtoiset tekstit, jotka kertovat, mitä kutakin painiketta painamalla tapahtuu. FIIA mediassa -kohdan kuvat tulisi ohittaa ruudunlukijalla. Henkilöt-sivulla henkilökuvilta puuttuu tekstivastine. Tilaa-painikkeella (esim. Julkaisut-sivulla) ei ole kuvaavaa tekstivastinetta.

Ulkopolitiikka.fi-sivustolla headerin UP-logolta puuttuu tekstivastine. Footerissa olevan Uusin lehti -linkin tekstivastine on puutteellinen. Etusivun ”Tilaa palkittu Ulkopolitiikka” -bannerin tekstivastine on puutteellinen. Artikkelikuvien tekstivastineet ovat osin puutteellisia. Kaikki lehdet -listaussivulla lehtien kansikuvien tekstivastine on puutteellinen. Somejakonappien tekstivastineet ovat puutteellisia. Podcast-upotuksen linkit eivät ole saavutettavia ruudunlukijalla. Ostoskorissa olevan tuotteen logon tekstivastine on puutteellinen.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havaittava: Lomakkeiden kenttiä ei ole nimetty oikealla tavalla (label-arvot)

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Fiia.fi-sivustolla Julkaisut- ja Tapahtumat-sivuilla olevalta hakukentältä puuttuu kuvaava nimilappu eli label. Tietosuojalomakkeen (pdf) kentillä olevat ohjetekstit ja muu lomakkeen tekstisisältö koostuu usein lukuisista erillisistä elementeistä. Lomakekentillä ei ole labeleita. Lomakkeen toisella sivulla on puutteita valintaruutujen toteutuksessa.

Ulkopolitiikka.fi-sivuston Tilaa painettu + digilehti -lomakkeella on puutteellisia abeleita.

Eilen.fi-sivuston Kronologia-osiossa vuosilukulinkeiltä puuttuu label tai muu informatiivinen ohjeteksti.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havaittava: Kaikelle muulle ei-tekstimuotoiselle sisällölle ei ole annettu tekstivastinetta

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Fiia.fi-sivustolla on puutteellisia tekstivastineita ennen 23.9.2020 julkaistujen videoiden yhteydessä.

Eilen.fi-sivustolla on puutteita vuosilukuvalikon saavutettavuudessa ja käytettävyydessä ruudunlukijalla: valittua vuotta tai kuukautta ei saa selville. Arkisto-sivun sivutuksen otsikko on englanniksi, ei suomeksi. Sivunumeroilta puuttuu vaihtoehtoinen teksti.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havaittava: Äänimuotoiselle sisällölle ei ole tarjottu tekstivastinetta

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Ulkopolitiikka.fi-sivuston podcasteille ei ole tarjolla riittävän kattavaa tekstivastinetta.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
1.2.1 Pelkkä audio tai pelkkä video (tallennettu)

Havaittava: Kaikelle audiosisällölle ei ole tarjottu tekstivastinetta

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Fiia.fi-sivustolla kaikilla videoilla ei ole tekstitystä.

Ulkopolitiikka.fi-sivustolla kaikkien videoiden tekstitys ei ole täysin riittävää: musiikkia, taukoja ja yskähdyksiä ei ole merkitty tekstitykseen.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
1.2.2 Tekstitys (tallennettu)

Havaittava: Videoiden sisällölle ei ole tekstivastinetta tai ääniselitettä (mikäli videon äänisisältö ei sisällä riittävää informaatiota)

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Fiia.fi-sivustolla ei kaikille videoille ole tekstivastinetta.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
1.2.3 Kuvailutulkkaus tai mediavastine (tallennettu)

Havaittava: Videosisällölle ei ole tarjolla erillistä kuvailevaa ääniselitettä tai riittävää tekstivastinetta, joka kuvailee videon sisältöä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Fiia.fi-sivustolla ei ole videoille erillistä, kuvailevaa ääni- tai tekstivastinetta.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
1.2.5 Kuvailutulkkaus (tallennettu)

Havaittava: Verkkosivujen rakenne ja sisältöelementtien keskinäisten suhteiden ilmaisussa joko HTML-kielellä tai selväkielisesti puutteita

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Fiia.fi-sivustolla otsikkotasot eivät aina etene loogisesti. Jotkin linkkilistat eivät olet ul-listaelementin sisällä. Sivuston select-elementtien vaihtoehdot eivät ole optgroup-elementin sisällä.

Ulkopolitiikka.fi-sivustolla on linkkilistoja, jotka eivät ole optgroup ul-listaelementin sisällä. Sivuston valintalistojen (select) vaihtoehdot eivät ole optgroup-elementin sisällä. Otsikkotasot eivät aina etene loogisesti. Otsikkotasoja on välillä käytetty tyylikeinona. Lomakkeiden merkinnöissä on puutteita mm. label-nimilapuissa.

Eilen.fi-sivustolla on linkkilistoja, jotka eivät ole ul-listaelementin sisällä. Sivun lomakekenttien nimilaput on yhdistetty monen kentän kohdalla väärin. Otsikkorakenne ei ole looginen. Sivuston valintalistaelementtien (select) vaihtoehdot eivät ole optgroup-elementin sisällä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Liity sähköpostilistalle -lomake ei ole saavutettava

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Sivuston fiia.fi ulkopuolinen sähköpostilistalle liittymislomake https://fiiacrm.eduskunta.fi/ps/public/q?dpk=753-334-2 ei ole moneltakaan osin saavutettava.

Kontrasteissa on puutteita: Virhekoosteen teksti verrattuna koosteen taustaan, koosteen sulkuruksi. Valintalaatikoiden ja tekstikenttien väri on liian vaalea, samoin tekstikentissä olevien ohjetekstien. Lisäksi, valittuna olevan tekstikentän korostusväri on liian pienellä kontrastilla.

Jos tekstiä suurentaa 200 %, Yhteystiedot-osion kaikki labelit eivät mahdu näkyviin kokonaisuudessaan (osa jää sitä seuraavan tekstikentän alle). Tekstikenttien sisällä olevat ohjetekstit eivät mahdu kokonaisuudessaan näkyviin (kentän koko ei muutu).

Kun sivua suurentaa 400 %, yhteystietoihin liittyvät kentät eivät rivity vasemmalle, joten niiden käyttö vaatii sivuttaista skrollausta.

Kun tekstin välitystä muutetaan, yhteystietoihin liittyvien tekstikenttien ohjetekstit eivät mahdu näkyville kokonaisuudessaan.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus
1.3.1 Informaatio ja suhteet
1.4.3 Kontrasti (minimi)
1.4.4 Tekstin koon muuttaminen
1.4.10 Responsiivisuus
1.4.12 Tekstin välitys

Havaittava: Informaatiota ei aina välitetä muuten kuin pelkkään väriin perustuen

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Ulkopolitiikka.fi-sivustolla artikkeleissa on käytössä samanlainen tekstityyli kirjoittajan ja kuvittajan nimissä riippumatta siitä, onko kyseessä linkki vai ei. Lomakkeiden täytön yhtey virheellisyys ilmoitetaan vain punaisella värillä. 

dessä
Eilen.fi-sivustolla monet linkit, niiden valittuna oleminen ja hoverointi on merkitty pelkällä värillä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
1.4.1 Värien käyttö

Havaittava: Tekstin ja taustan kontrasti ei aina ole riittävä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Fiia.fi-sivustolla tekstin ja taustan kontrasti ei ole riittävä muun muassa yhdessä kategoriamerkinnässä ja Twitter-nostojen päivämäärässä. Hakukentän ohjetekstin kontrasti on liian pieni. Murupolun kontrasti taustaan ei ole riittävä. Somepainikkeiden kontrasti on liian pieni suhteessa taustaväriin. Tapahtumien puhujien tittelit ovat liian pienellä kontrastilla.

Ulkopolitiikka.fi-sivustolla käytetty oranssi tehosteväri ei useimmissa tilanteissa ole kontrastiltaan riittävä. Sivuston yläosan eli headerin slogan-tekstin kontrasti ei ole riittävä. Pienten artikkelinostojen harmaa päivämäärä ei ole kontrastiltaan riittävä. Podcast-upotuksen linkkiväreissä on kontrastiin liittyviä ongelmia. Muun muassa tilausta tehdessä linkkivärinä käytetty vihertävä on kontrastiltaan liian pieni.

Eilen.fi-sivustolla käyttäjän sijainti kieli- ja päävalikossa on liian pienellä kontrastilla, samoin kaikkien etusivulla näkyvien linkkielementtien hoverointi. Hakupainike ei erotu riittävästi taustastaan. Kronologia-otsikon alla olevien laatikkoelementtien suhde taustaansa on liian pieni. Valitun vuoden tausta ei eroa koko kronologia-hakupalkin taustasta lainkaan. Hakupainikkeen taustalla on liian pieni kontrastiero koko palkin taustaan. Valittua kuukautta/sijaintia vuoden kuukausissa indikoiva numerolinkki on liian pienellä kontrastilla taustaan nähden. Arkisto-sivulla sivutuksen elementtien sekä linkkien ja kirjanmerkki-ikonin hoverointiväri on kontrastiltaan liian pieni.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
1.4.3 Kontrasti (minimi)

Havaittava: Sisältö tai toiminnallisuus saatetaan menettää, kun tekstiä suurennetaan 200 prosenttia

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Fiia.fi-sivustolla tekstin suurentaminen 200 prosenttiin asti aiheuttaa joitain ongelmia. Sivua voi joutua vierittämään sivusuunnassa (esimerkiksi Julkaisut-sivulla). Päävalikko ei näy kokonaan, eikä sivua voi vierittää pystysuunnassa viimeistä linkkiä nähdäkseen. Sivujen sisällön asettelu muuttuu. Hakupainike ei näy kokonaan. Henkilön esittelysivulla Julkaisut- ja ulkoiset julkaisut -välilehtien pudotusvalikon teksti ei näy kokonaan.

Ulkopolitiikka.fi-sivustolla 200 % suurempi tekstisisältö aiheuttaa headerissa olevan tekstin menemisen päällekkäin Kirjaudu sisään -linkin kanssa. Jutut-valikkoa ei voi selata kokonaisuudessaan. Kun päävalikon Ulkopolitiikka-linkkiä klikkaa, avautuvaa alavalikko menee toiselle riville rivittyneiden päävalikon linkkien päälle eikä valikkoa enää saa kiinni. Headerin UP-logo jää osittain tekstielementtien alle. Pienille artikkelinostoille tulee oma sivuttaissuunnassa skrollaava elementti, jota käyttämättä ei näe kaikkea tekstisisältöä kokonaan. Tyhmä kysymys -palstan tekstisisällöt rivittyvät viereisen palstan päälle. Footerin palstojen elementit rivittyvät hieman toistensa päälle. Sivujen otsikot saattavat jäädä osittain päävalikon alle. Kirjaudu sisään -näkymissä osa painikkeista rivittyy päällekkäin.

Eilen.fi-sivustolla hakupalkin tarkennetussa haussa olevien pudotusvalikoiden tehdyt valinnat eivät näy kokonaan kentässään. Hakupainikkeen teksti ei ole keskitetty. Kronologia-otsikon alla olevat linkkielementit rivittyvät ulos taustalaatikoistaan. Vuosinumerot hakupalkissa eivät näy kokonaisuudessaan.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
1.4.4 Tekstin koon muuttaminen

Havaittava: Tekstiä esitetään toisinaan kuvina

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Fiia.fi-sivustolla ongelmakohtia ovat sivuston hakupainike, sisältöjen tilauspainikkeet (sähköposti ja RSS-feed), tapahtumien aika ja sijainti, footerin somepainikkeet. Lisäksi päävalikon avaus- ja sulkupainikkeet, jotka tulevat näkyviin tekstiä 200 % tai koko sivua 400 % suurentamalla. Tarkennetun haun plus-painike ja linkkien perässä oleva nuoli-painike.

Ulkopolitiikka.fi-sivustolla ongelmallisia ovat somepainikkeet, Kirjaudu ulos -linkki headerissa, toistopainike podcast-upotuksessa, lomakkeen virhekoosteen huutomerkki-ikoni ja ostoskorissa olevan tuotteen poistamisen mahdollistava ruksi.

Eilen.fi-sivustolla kun kirjanmerkki on lisätty, sen hoverointiohje pysyy samana (lisää kirjanmerkki), vaikka tällöin tulisi ohjeistaa poistamaan kirjanmerkki.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat

Havaittava: Näkymien skaalautuvuudessa 400 prosenttiin asti on puutteita

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Fiia.fi-sivustolla päävalikon kaikki linkit eivät näy, eikä sivua voi skrollata pystysuunnassa, jos sivua suurentaa 400 prosenttia. Monista kuvista tulee todella suuria ja pikselöityneitä. Julkaisut-sivulle tulee sivusuuntainen vierityspalkki, koska ensimmäinen pudotusvalikko rivittyy sisältöalueen ulkopuolelle.

Ulkopolitiikka.fi-sivustolla kuvista tulee todella valtavia. Yksittäisen lehden sivulle tulee sivuttaissuuntainen vierityspalkki, jota ilman kaikkia artikkelien otsikoita ei voi lukea. 400 % suurennettuna lomakkeiden lähettäminen ja virheilmoitukset voivat aiheuttaa hämmennystä.

Eilen.fi-sivustolla päävalikon avaamisen jälkeen on ensin näkyvissä vain osa valikon linkeistä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
1.4.10 Responsiivisuus

Havaittava: Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti ei aina ole riittävä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Fiia.fi-sivustolla esimerkiksi Julkaisut-sivun erilaisia sisältöjä toisistaan erottavissa rajaviivoissa on liian pieni kontrasti taustaväriin nähden ja Lataa lisää -painikkeen taustalla ei ole riittävää kontrastieroa sivuston taustaan. Hakukentän taustan kontrasti on liian pieni. Yksittäisen henkilön esittelysivun tausta on liian pienellä kontrastilla väliviivaan nähden, väliviiva liian pienellä kontrastilla valkoiseen sisältötaustaan nähden. Julkaisulistauksissa kategorioiden harmaan taustan kontrasti on liian pieni.

Ulkopolitiikka.fi-sivustolla erilaisissa viivaelementeissä käytetyn oranssin tehostevärin kontrasti taustaan ei ole riittävä. Kirjaudu sisään -näkymän automaattisesti täytettyjä tietoja sisältävien kenttien väri suhteessa valkoiseen taustaan ei ole kontrastiltaan riittävä.

Eilen.fi-sivustolla Hakupalkin taustavärin suhde etusivun pääsisällön taustaan ei ole riittävä. Hakutulosten sivutuselementtien reunaväri ei ole riittävällä kontrastilla elementtien taustaan tai koko sivun taustaan nähden.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

Havaittava: Tekstin välityksen muuttaminen

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Fiia.fi-sivustolla Henkilöt-listaussivulla henkilön tiedoissa matkapuhelin-teksti rivittyy hieman puhelinnumeron päälle, kun tekstin välitystä muuttaa. Yksittäisen henkilön esittelysivulla: kun julkaisulistauksissa kategoriat rivittyvät useammalle riville, rivit menevät osittain päällekkäin. Valittuna olevan välilehden alleviivausviiva rivittyy eri sisältöjä erottavan väliviivan toiselle puolelle.

Ulkopolittiikka.fi-sivustolla headerin teksti rivittyy kirjatutumislinkin kanssa päällekkäin. Pienet artikkeli- ja kirjanostot menevät osittain päällekkäin niihin liittyvien päivämäärien kanssa. Tilaa palkittu UP-lehti -noston tekstisisältö ei muutu harvennetuksi. Ajassa-noston ja siihen liittyvien pienten artikkelinostojen alle tulee sivusuuntainen vierityspalkki. Välistyksen muuttaminen ei onnistu podcast-upotuksen osalta.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
1.4.12 Tekstin välitys

Havaittava: Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa katoaa liian nopeasti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Fiia.fi-sivustolla somepainikkeiden kohdalla hiiren kohdistuksen myötä ilmestyvä lisäsisältö katoaa liian nopeasti, kun kohdistin siirtyy.

Ulkopolitiikka.fi-sivustolla artikkeliotsikoita hoveroidessa esiin tuleva lisäsisältö katoaa heti, kun kohdistusta hiemankin siirtää. Podcast-upotuksessa lisäsisältö katoaa liian nopeasti Simplecastin kotisivulle vievän ikonin osalta, ja ”recast”-sisältö ei lainkaan, edes esc-painikkeella. Lomakkeissa pakoillisia kenttiä hoveroidessa esiin tuleva lisäsisältö katoaa heti, kun kohdistusta hiemankin siirtää.

Eilen.fi-sivustolla Ulkopoliittinen instituutti -otsikon alaisessa nostossa olevaa FIIA-logoa hoveroidessa tulee esiin lisätietokenttä, joka katoaa heti, kun hiirtä hiemankaan siirtää. Kirjanmerkki-ikonia ja sivutuksen nuolielementtiä hoveroimalla näkymään saatava lisäsisältö katoaa liian nopeasti, kun hiirtä siirtää.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa

Hallittava: Näppäimistökäyttö ei aina onnistu, jos sivustoa suurennettu

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Fiia.fi-sivustolla päävalikkoa ei voi käyttää, jos sivustoa on zoomattu niin, että valikosta tulee ns. hampurilaisvalikko. Valikon saa auki, mutta sitä ei voi selata. Päävalikon hakuelementin käyttö näppäimistöllä ei ole loogista. Henkilön sivulla olevia somejakonappeja ei voi käyttää näppäimistöllä. Vapaasanahakukentän yläpuolella on kategorialinkkejä, joiden alapuolella on linkki ”Lisää…”. Kyseistä linkkiä ei pääse näppäimistöllä klikkaamaan. Kategorialinkkejä ei voi ohittaa näppäimistöllä. Yksittäisen julkaisun tai tapahtuman somepainikkeita ei voi käyttää näppäimistöllä. Tietosuojalomaketta (pdf) ei pääse täyttämään pelkällä näppäimistöllä, jos sen avaa selaimessa.

Ulkopolitiikka.fi-sivustolla artikkelien kuvituskuvia ei pääse klikkaamaan suuremmiksi näppäimistöllä. Hiirtä käyttämällä kuvat saa klikattua omaan kerrokseensa/tasoonsa tekstin päälle.

Eilen.fi-sivustolla päävalikosta tulee hampurilaisvalikko, kun sivustoa suurentaa. Sen saa auki, mutta avattua valikkoa ei voi selata näppäimistöllä tai edes hiirellä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
2.1.1 Näppäimistö

Hallittava: Päävalikoita ei voi ohittaa

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Eilen.fi sivustolla päävalikkoa ei voi ohittaa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
2.4.1 Ohita lohkot

Hallittava: Kaikki sivuotsikot eivät ole tarpeeksi informatiivisia

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Fiia.fi-sivustolla tutkimusohjelmien otsikot eivät aina kuvaa hyvin aihetta ja merkitystä: sivu, jonka otsikko on ”Euroopan unioni”, voi esitellä Euroopan unionin historiaa tai toimintaa, ”EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä” puolestaan voisi kertoa, mitkä maat tähän kategoriaan kuuluvat. Otsikoista ei käy ilmi, että kyseessä on tutkimusohjelma. Tietosuojalomakkeella (pdf) ei ole title-otsikkoa. Sivuston ulkopuolisella sähköpostilistalle liittymislomakkeella ei ole title-tägillä merkittyä otsikkoa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
2.4.2 Sivuotsikot

Hallittava: Näppäimistön kohdistus ei aina etene loogisesti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Fiia.fi-sivustolla tarkennettu haku ei etene loogisesti. Näppäimistöllä käyttäjä ohittaa Haku-painikkeen ennen alasvetovalikoita. Jos alasvetovalikosta valitsee vuoden, pitäisi palata taaksepäin Haku-linkkiin, jotta saa haun aktivoitua. Sama toistuu kaikissa hakutoiminnoissa, joissa vapaasanahakukentän alla on alasvetovalikko.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
2.4.3 Kohdistusjärjestys

Hallittava: Linkkitekstien informatiivisuus

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Fiia.fi-sivustolla Julkaisut-listauksen Tilaa julkaisutiedotteita -tekstin vieressä olevat symbolit (kirjekuori ja syöte) eivät ole riittävän informatiivisia linkkejä. Sama tilanne Tapahtumat-listauksen Liity kutsulistalle -kohdassa sekä Uutiset-listauksen Tilaa-kohdassa. Jotkin julkaisujen tai uutisten linkkitekstit eivät kerro, että linkki vie sivuston ulkopuolelle tai lataa tiedoston (esim. pdf). Footerin Tilaa sisältöjä -kohdan TILAA-napin linkkiteksti ei ole tarpeeksi informatiivinen. Hakutulosten otsikoiden perässä oleva nuolisymboli ei ole riittävän informatiivinen linkkiteksti. Kategorialinkkien alla oleva ”Lisää…”-linkkiteksti ei ole tarpeeksi informatiivinen. Alavalikkoa on joillain sivuilla käytetty ankkurilinkkeinä saman sivun eri kohtiin, toisilla taas linkkeinä muille sivuille.

Ulkopolitiikka.fi-sivustolla Kaikki lehdet -listauksen Arkisto-linkkitekstistä ja kontekstista ei käy ilmi, että linkki vie sivuston ulkopuolelle. Somejakopainikkeilla ei ole linkkitekstiä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Hallittava: Informatiiviset otsikot

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Ulkopolitiikka.fi-sivustolla on sivuja, joilla on useita H1-tason otsikoita.

Eilen.fi-sivulla ei ole H1-tason otsikkoa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
2.4.6 Otsikot ja nimilaput

Hallittava: Käyttäjä ei aina näe, missä näppäimistön kohdistus on

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Ulkopolitiikka.fi-sivustolla painetun lehden tilauslomakkeessa käyttäjä ei näe, missä kohdistus on, kun se on tilauksen tyypissä. Tilauksen tyyppi -kohdassa on automaattisesti valittuna ensimmäinen vaihtoehto. Valintaa osoittaa oranssi tekstin väri ja täytetty valintaruutu. Samat elementit indikoivat näppäimistön kohdistuksen olevan kyseisessä kohdassa. Käyttäjä ei siis erota, milloin on kyseessä valitun valinnan tekeminen ja milloin taas näppäimistön kohdistus. Käyttäjä ei näe, missä näppäimistön kohdistus on, kun se on Tilaan lehden lahjaksi -kohdassa.

Eilen.fi-sivuston etusivulla käyttäjä ei muutamaa poikkeusta lukuunottamatta lainkaan näe, missä näppäimistön kohdistus on. Vain vapaasanahakukentissä ja vuosinumerokentissä näkee, missä kohdistus on. Kronologia-sivulla käyttäjä ei näe, missä näppäimistön kohdistus on, paitsi jos näppäimistön kohdistus on vapaahakusanakentässä tai Hae-painikkeessa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
2.4.7 Näkyvä kohdistus

Ymmärrettävä: Sivun kieltä ei voi selvittää ohjelmallisesti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Fiia.fi-sivustolta linkitetyn, sivuston ulkopuolisen sähköpostilistalle liittymislomakkeen sivun kieltä ei voida selvittää ohjelmallisesti.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
3.1.1 Sivun kieli

Ymmärrettävä: Sivun osien kieli ei aina käy ilmi ohjelmallisesti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Fiia.fi-sivustolla Julkaisuissa olevien eri kielisten elementtien kieli ei käy ilmi.

Ulkopolitiikka.fi- ja Eilen.fi-sivustoilla suomenkielisellä sivulla olevan englanninkielisen sisällön kieli ei käy ilmi ohjelmallisesti.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
3.1.2 Osien kieli

Ymmärrettävä: Virheilmoituksissa puutteita

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Fiia.fi-sivustolta linkitetyn, sivuston ulkopuolisen sähköpostilistalle liittymislomakkeen virheilmoitustekstien kontrasti ei ole riittävä. Virheilmoituksia ei ole yhdistetty kenttään. Aria-invalid ei ole käytössä. Virhekoosteen sisältöjä ei ole yhdistetty virheellisiin kenttiin. Kohdistusta ei siirretä ensimmäiseen kohtaan, jossa on havaittu virhe.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
3.3.1 Virheen tunnistaminen

Ymmärrettävä: Lomake- ja muut syötekentät on nimetty informatiivisesti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Fiia.fi-sivustolta linkitetyn, sivuston ulkopuolisen sähköpostilistalle liittymislomakkeen tekstikentillä ei ole oikein ohjattuja labeleita eivätkä nimet ole kaikkien kenttien osalta riittävän kuvaavia. Kenttien ohjeistukset on toteutettu placeholdereilla, ei erillisellä ohjeistuskentällä.

Ulkopolitiikka.fi-sivustolla yläpalkin tai sivun alaosassa olevalla hakukentällä ei ole submit-nappia.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

Ymmärrettävä: Virheiden korjausehdotuksissa puutteita

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Fiia.fi-sivustolta linkitetyn, sivuston ulkopuolisen sähköpostilistalle liittymislomakkeen sähköpostikentän täyttämiseen ei saa virhetilanteessa tarkempaa ohjeistusta. Ulkopolitiikka.fi-sivuston lomakkeissa virheilmoitusten ohjeistukset ovat englanniksi.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
3.3.3 Virheen korjausehdotus

Toimintavarma: HTML-koodi on pääasiassa standardien mukaista ja laadukasta, joitakin puutteita esiintyy

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Fiia.fi-sivustolla on button-elementti a-linkkielementin sisällä. Listauksissa on käytetty article-elementtejä span-elementin sisällä. Kaikki ID-tyyppiset tunnisteet eivät ole yksilöllisiä. Id-attribuutti ei saa sisältää välilyöntejä, ja kullakin elementillä tulee olla vain yksi id. Joitain elementtejä ei ole suljettu (esim. amp-img ja div). Myös ylimääräisiä sulkevia kappale- tai linkkitägejä voi esiintyä. section-elementillä on automaattisesti rooli “region”, jota ei tulisi ylikirjoittaa, vaan käyttää eri elementtiä. Linkin href-attribuutin sisällä ei saisi olla välilyöntiä, vaan se pitäisi enkoodata muotoon ”%20”. Mikäli käytetään attribuutissa aria-role arvoa ”tab”, tulisi näiden ympärillä olla elementti, jolla on ”tablist”. Videoupotuksissa iframe-elementillä on mukana frameborder-attribuutti, joka on vanhentunut. Sivuston ulkopuolisella sähköpostilistalle liittymislomakkeella on käytetty XML-prosessointiohjetta, mikä ei ole tuettu HTML-dokumentissa. Head-elementin sisältä puuttuu title-elementti. label-elementtien for-attribuutin tulisi kohdistua näkyvissä olevan elementin id:hen. input-elementeillä ei ole id-attribuuttia, vaan kyseinen id löytyy elementtien ympärillä olevalta div-elementiltä.

Ulkopolitiikka.fi-sivustolla on tyhjiä otsikoita. Kaikki lehdet -listauksessa Vanhemmat lehdet –linkkinapilla on attribuutti 47, jota ei ole olemassa. Sivutuksen ”Seuraava”-linkillä on attribuutti 52, jota ei ole olemassa. Kaikki ID-tyyppiset tunnisteet eivät ole yksilöllisiä. iframe-elementtiin liittyy useita virheitä. Tilaussivulla on ylimääräiset main ja div -elementin sulkutagit väärässä paikassa ja väärässä järjestyksessä.

Eilen.fi-sivustolla on estetty käyttäjää skaalaamasta sivuja käyttämällä viewport-arvoja. Sivun hakutermi-nimilapun (label) ja hakukentän välissä on input-elementti, jossa on yhden pikselin kuva. Tällä kuvallisella elementillä tulisi olla alt-attribuutti. Suuri osa sivun lomakekenttien label-elementeistä on yhdistetty kenttiin väärin. For-attribuutissa ei saa olla välilyöntejä. Select-elementeissä oletuksena valittu vaihtoehto on tyhjä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
4.1.1 Jäsentäminen

Toimintavarma: Sivuston käyttöliittymäkomponenttien nimeä ja roolia ei aina voi selvittää ohjelmallisesti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Fiia.fi-sivustolla sivuston ulkopuolista linkkiä kuvaavan ikonin ympärillä on erikseen linkki. Ikonilinkillä tulisi olla kuvaava linkkiteksti. Select-elementin oletusvalinta (usein ”Kaikki julkaisut”) olisi tarpeen asettaa selected -attribuutilla, jotta tämä oletuksena valittu arvo saadaan näkymään avustavalle teknologialle oikein. select-elementeillä ei ole nimitietoa. Sivuston ulkopuolisen sähköpostilistalle liittymislomakkeen tekstikentillä ei ole nimitietoa. Yhteystiedot-osion kenttien label-elementit tulisi ohjata input-elementtiin eikä näitä kahta elementtiä ympäröivään div-elementtiin.

Ulkopolitiikka.fi-sivuston yläpalkin Uloskirjautumislinkki ei sisällä kuvaavaa linkkitekstiä. Sivujen alaosassa (footer) olevien select-elementtien oletusvalinta pitäisi olla merkittynä selected-attribuutilla. Sivutuksen nykyisen sivun elementissä on linkki, jolla ei ole vaadittuja attribuutteja. Muun muassa Lisää numerosta -otsikon jälkeen on linkki, jolla ei ole tekstisisältöä ja linkin href-attribuutti on tyhjä. Painetun ja digilehden tilauslomakkeessa select-elementtien label ei yhdisty oikeisiin kenttiin ja lomakekenttien label-elementeistä suuri osa ei yhdisty oikeisiin kenttiin. Kirjaudu sisään -lomakkeella on piilotettu käyttäjätunnuskenttä, jonka label-elementtiä ei yhdistetty oikein tähän kenttään.

Eilen.fi-sivustolla mobiilivalikossa on sivun kieliversiolinkit ilman linkkitekstejä. Sivun hakutermi-nimilapun (label) ja hakukentän välissä on input-elementti, jossa on yhden pikselin kuva. Tällä kuvallisella elementillä ei ole nimitietoa. Sivun kenttien label-elementeistä suuri osa ei yhdisty oikeisiin kenttiin. Sivun select-elementtien oletusvalinta tulisi ilmaista selected-attribuutilla. Hae kronologiasta -elementin nimilappu on toteutettu väärin.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Toimintavarma: Tilasta kertovia viestejä ei aina esitetä käyttäjälle niin, että se välittyy avustavan teknologian avulla ilman, että kohdistusta tarvitsee siirtää elementtiin

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Fiia.fi-sivustolla linkitetään sivuston ulkopuoliseen sähköpostilistalle liittymislomakkeeseen, jonka virheistä ei saa tietoa ruudunlukijalla.

Ulkopolitiikka.fi-sivustolla Lisää ostoskoriin -napin painamisesta tulee napin tekstin viereen täppä ja viereen linkki ”Näytä ostoskori”. Näistä muutoksista ei välity ruudunlukijalle tietoa.

Eilen.fi-sivustolla hakutoiminnot eivät toimi nykyisellään ruudunlukijoiden kanssa, koska ruudunlukijoille ei välity tieto hakuun liittyvien kenttien nimitiedoista.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Anna saavutettavuuspalautetta sähköpostilla info@fiia.fi .

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000