Ulkopoliittista instituuttia johtaa eduskunnan nimittämä hallitus. Eduskunta valitsi täysistunnossaan 27.11. Ulkopoliittisen instituutin hallitukseen uusia jäseniä:

– EU-erityisasiantuntija Salla Sammalkivi valtioneuvoston kanslian ehdottamana, 

– ulkoasiainneuvos Kai Sauer (puheenjohtaja) ulkoministeriön ehdottamana, 

– professori Risto Heiskala ja professori Anu Kantola (varapuheenjohtaja) Suomen Akatemian ehdottamana, 

– professori Paula Vanninen Suomen yliopistojen rehtorien ehdottamana, ja 

– dosentti Mikael Mattlin Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön ehdottamana.

 

Nyt valittujen jäsenten toimikausi alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2024. Hallituksessa jatkavien valtiotieteen kandidaatin Simon Elon, kauppatieteiden maisterin ja yrittäjän Lenita Toivakan ja ministeri ja emeritakansanedustajan Sirkka-Liisa Anttilan toimikaudet päättyvät 31.12.2021. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kai Sauerin ja varapuheenjohtajakseen Anu Kantolan järjestäytymiskokouksessaan 22.1.2020.

Instituutin hallitus päättää mm. instituutin taloudesta ja tutkimusohjelmasta, jota sen tutkijat toteuttavat tieteellisen autonomian periaatteiden mukaisesti. Hallitus myös nimittää instituutin johtajan.