matkapuhelin:

Katariina Mustasilta on johtava tutkija Ulkopoliittisessa instituutissa. Hän ohjaa instituutin ‘Suomi Afganistanissa 2001–2021’ selvitystutkimusta, joka tutkii Suomen osallistumista Afganistanin vakauttamis- ja kehitystoimiin. Mustasillan tutkimus Euroopan unioni-tutkimusohjelmassa keskittyy laajemmin poliittiseen väkivaltaan ja konflikteihin sekä kansainvälisten konfliktien ehkäisyyn ja kriisinhallintatoimiin.

Mustasillan julkaisuihin kuuluvat tieteelliset artikkelit vertaisarvioiduissa alan lehdissä (esimerkiksi the Journal of Peace Research, European Foreign Affairs Review) sekä erilaiset tutkimusraportit ja selonteot. Aikaisemmin Mustasilta on työskennellyt Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitoksessa (EUISS/EUTT), keskittyen erityisesti konfliktintutkimuksen, joka on oleellista EU:n integroidulle lähestymistavalle konflikteihin ja kriiseihin.

Mustasillalla on tohtorin tutkinto politiikan tutkimuksesta Essexin yliopistosta. Tutkinnon lopputyö keskittyi perinteisen hallinnan rooliin Saharan eteläpuolisen Afrikan valtioiden sisäisissä konflikteissa.

Asiantuntemus

Konfliktit ja poliittinen väkivalta, EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka, kansainväliset konfliktinehkäisy- ja kriisinhallintatoimet, Saharan eteläpuolinen Afrikka

Tutkinnot

Filosofian tohtori (politiikan tutkimus), Essexin yliopisto (2019)

Kielitaito

Suomi, englanti, ruotsi, (espanja ja ranska)

Projektit

Suomi Afganistanissa 2001–2021
Strategisen kulttuurin murros Euroopassa
Vesiyhteistyö ja rauha – Finnish Water Way


Viimeisimmät UPI-julkaisut

Asiantuntemus

Konfliktit ja poliittinen väkivalta, EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka, kansainväliset konfliktinehkäisy- ja kriisinhallintatoimet, Saharan eteläpuolinen Afrikka

Tutkinnot

Filosofian tohtori (politiikan tutkimus), Essexin yliopisto (2019)

Kielitaito

Suomi, englanti, ruotsi, (espanja ja ranska)

Valitse kategoria


Valitse kategoria

Mustasilta, Katariina (2022). Peripheries. Teoksessa Giovanni, Faleg (toim.): African Spaces: The New Geopolitical Frontlines. EUISS. 33-42.

Mustasilta, Katariina & Karjalainen, Tyyne (2021). Uusi rauhanrahasto militarisoi Euroopan unionia. Helsingin Sanomat, 31.3.

Bisca, Paul M.; Brown, Edward K.; Calandro, Enrico; Cilliers, Jakkie; Gebremichael, Mesfin; Isacsson, Joachim; Kell, Fergus; Lavinal, Olivier; Mustasilta, Katariina; Narbone, Luigi; Palleschi, Carlo; Papa, Carlo; Pawlak, Patryk; Portela, Clara; Robinson, Melanie; Sartori, Nicolò; Tassinari, Fabrizio; Venturi, Bernardo; Vines, Alex & Woolfrey, Sean (2021). African Futures 2030 - Free Trade, peace and prosperity. Paris: European Union Institute for Security Studies (EUISS).

Mustasilta, Katariina (2020). Green terror? The environment fights back. Teoksessa Florence Gaub (toim.): Conflicts to come. 15 scenarios for 2030. Paris: European Union Institute for Security Studies (EUISS). 21-24.

Mustasilta, Katariina (2020). What if… a revolution led to democratisation? Teoksessa Florence Gaub (toim.): What if… 14 futures for 2024. Paris: European Union Institute for Security Studies (EUISS). 37-41.