Virkavapaalla

Katariina Mustasilta on vanhempi tutkija Euroopan unionin and strategisen kilpailun ohjelmassa Ulkopoliittisessa instituutissa. Hänen tutkimuksensa kattaa maiden sisäiset konfliktit, EU:n ulkoisen toiminnan konflikteissa ja rauhaa uhkaavissa tilanteissa sekä kansainväliset konfliktinehkäisy- ja rauhanrakennustoimet. Hänen julkaisunsa sisältävät tieteellisissä journaaleissa, kuten Journal of Peace Research ja European Foreign Affairs Review -lehdissä, julkaistuja artikkeleja sekä muita tutkimusraportteja, monografioita ja analyyseja.

Mustasilta johti UPI:n projektia ”Suomi Afganistanissa 2001–2021”, joka tutki Suomen osallistumista Afganistanin vakauttamis- ja jälleenrakennustoimiin. Tällä hetkellä hänen tutkimuksensa keskittyy eurooppalaisiin konfliktinehkäisy- ja -hallintatoimiin strategisen kilpailun aikana, eurooppalaisiin strategisiin kulttuureihin ja konfliktianalyysiin vesidiplomatian välineenä.

Ennen Ulkopoliittiseen instituuttiin tuloa Mustasilta työskenteli EUISS:ssä, jossa hän tutki EU:n yhdennettyä lähestymistapaa konflikteihin ja kriiseihin. Mustasillalla on tohtorintutkinto Essexin yliopiston politiikan tutkimuksen laitokselta. Hänen väitöskirjansa keskittyi ei-valtiollisten, perinteisten hallintorakenteiden merkitykseen Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden sisäisissä konflikteissa.

Asiantuntemus

Konfliktit ja poliittinen väkivalta, EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka, kansainväliset konfliktinehkäisy- ja kriisinhallintatoimet, Saharan eteläpuolinen Afrikka

Tutkinnot

Filosofian tohtori (politiikan tutkimus), Essexin yliopisto (2019)

Kielitaito

Suomi, englanti, ruotsi, (espanja ja ranska)

Projektit

Suomi Afganistanissa 2001–2021
Strategisen kulttuurin murros Euroopassa
Vesiyhteistyö ja rauha – Finnish Water Way


Latest FIIA Publications

Asiantuntemus

Konfliktit ja poliittinen väkivalta, EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka, kansainväliset konfliktinehkäisy- ja kriisinhallintatoimet, Saharan eteläpuolinen Afrikka

Tutkinnot

Filosofian tohtori (politiikan tutkimus), Essexin yliopisto (2019)

Kielitaito

Suomi, englanti, ruotsi, (espanja ja ranska)

Valitse kategoria


Valitse kategoria

Mustasilta, Katariina (2022). Peripheries. Teoksessa Giovanni, Faleg (toim.): African Spaces: The New Geopolitical Frontlines. EUISS. 33-42.

Mustasilta, Katariina & Karjalainen, Tyyne (2021). Uusi rauhanrahasto militarisoi Euroopan unionia. Helsingin Sanomat, 31.3.

Bisca, Paul M.; Brown, Edward K.; Calandro, Enrico; Cilliers, Jakkie; Gebremichael, Mesfin; Isacsson, Joachim; Kell, Fergus; Lavinal, Olivier; Mustasilta, Katariina; Narbone, Luigi; Palleschi, Carlo; Papa, Carlo; Pawlak, Patryk; Portela, Clara; Robinson, Melanie; Sartori, Nicolò; Tassinari, Fabrizio; Venturi, Bernardo; Vines, Alex & Woolfrey, Sean (2021). African Futures 2030 - Free Trade, peace and prosperity. Paris: European Union Institute for Security Studies (EUISS).

Mustasilta, Katariina (2020). Green terror? The environment fights back. Teoksessa Florence Gaub (toim.): Conflicts to come. 15 scenarios for 2030. Paris: European Union Institute for Security Studies (EUISS). 21-24.

Mustasilta, Katariina (2020). What if… a revolution led to democratisation? Teoksessa Florence Gaub (toim.): What if… 14 futures for 2024. Paris: European Union Institute for Security Studies (EUISS). 37-41.