Euroopan on otettava aiempaa enemmän vastuuta intressiensä ja turvallisuutensa puolustamisessa. Brexit tuo lisähaasteen EU:lle, mikä on johtanut vaatimuksiin vahvistaa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, EU:n pakotepolitiikka mukaan lukien. Pakotteet ovat yksi kovimmista EU:n ulkopolitiikan työkaluista, joiden käyttö on lisääntynyt.

Britannia on ollut aktiivisin ja vaikutusvaltaisin jäsenvaltio EU:n pakotepolitiikan muotoilussa. EU voisi pääasiassa korvata Britannian tarjoaman pakotteisiin liittyvän teknisen osaamiseen, mutta silti EU:n pakotepolitiikka saattaa notkahtaa brexitin myötä. Vaikka Britannia on ryhtynyt toimenpiteisiin pitääkseen voimassa nykyiset, EU:n puitteissa sovitut pakotejärjestelyt, itsenäinen brittipakotepolitiikka voi ajan myötä johtaa myös eroavaisuuksiin.

EU:n ja Britannian mahdollinen yhteistyö pakotepolitiikassa EU-eron jälkeen voi lieventää joitakin brexitin aiheuttamia kielteisiä seurauksia EU:n pakotepolitiikalle. Laajuudeltaan yhteistyö ei kuitenkaan vastaa EU-jäsenyyden aikaista osallistumista politiikan valmisteluun ja päätöksentekoon.

Ohjelmajohtaja
Ilari Aula
Vieraileva tutkija - Huoltovarmuuskeskus