Tässä julkaisussa arvioidaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan muutoksia maan 25-vuotisen EU-jäsenyyden aikana. Julkaisussa tutkitaan miten ja millaisin seurauksin Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on ollut vuorovaikutuksessa EU:n ulkopolitiikan kanssa jäsenyyden aikana. Suomen ja EU:n ulkopolitiikan suhdetta tarkastellaan kolmen teeman kautta: Venäjä-suhteissa, turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa sekä Suomen laajentuneen kansainvälisen agendan kautta.

Tutkimuksen mukaan Suomen politiikassa on nähtävissä jatkuvuuden ja muutoksen trendejä kaikilla kolmella osa-alueella. Viime vuosina Suomi on pyrkinyt hakemaan EU-jäsenyydestä aiempaa enemmän turvaa Venäjän potentiaalista uhkaa vastaan ja edistänyt yhä rohkeammin EU:n turvallisuus- ja puolustusulottuvuutta. Lisäksi Suomi tavoittelee unionilta suojaa geoekonomisten uhkien torjumiseksi. EU:n rooli Suomen turvallisuutta vahvistavana tekijänä onkin aiempaa tärkeämpi. Tätä taustaa vasten Suomi on entistä määrätietoisemmin pyrkinyt lujittamaan EU:ta turvallisuusyhteisönä, ja samalla se on ulosmitannut siitä saatavia turvallisuushyötyjä.

Johtava tutkija
Vanhempi tutkija
Ohjelmajohtaja