Uzbekistan on aloittanut maltillisen uudistusohjelman vuonna 2016 valtaan nousseen presidentti Shavkat Mirzijojevin johdolla. Ohjelman tavoitteena on taata maan taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys ilman autoritäärisen järjestelmän muuttamista. Uudistusohjelma on muuttanut myös Uzbekistanin ulkopolitiikan suunnittelua ja toteutusta. Aiempi eristäytymispolitiikka on vaihtunut ulkopoliittiseen avautumiseen, mikä on parantanut suhteita naapurimaihin.

Tämä julkaisu analysoi ”hyvän naapuruuden” politiikkaa, joka on keskeinen osa Uzbekistanin uutta Keski-Aasian politiikkaa. Julkaisussa tarkastellaan Uzbekistanin muuttuneita kahdenvälisiä suhteita maan rajanaapureiden kanssa. Tutkimus osoittaa, että Uzbekistanin uusi aluepolitiikka on otettu vastaan myönteisesti myös Venäjällä, Kiinassa ja lännessä. Vaikka ”hyvä naapuruus” on pragmaattinen strategia, joka perustuu taloudelliseen laskelmointiin, sillä on huomattavia alueellisia vaikutuksia Keski-Aasiassa. Uzbekistanin uusi naapuruuspolitiikka luo tarvittavan perustan kestävälle ja aluelähtöiselle yhteistyölle niin, että se on hyväksyttävää sekä muille Keski-Aasian valtioille että vaikutusvaltaisille ulkopuolisille toimijoille.

Tutkijatohtori