Ilmastonmuutos ja Suomen huoltovarmuus

Ilmastonmuutos ja Suomen huoltovarmuus (ILHU) -projektin tavoitteena on selvittää ilmastonmuutoksen ja sen hillinnän vaikutuksia Suomen huoltovarmuuteen sekä keinoja niihin varautumiseksi. Hankkeen toteuttaa kokonaisuudessaan UPI. Huoltovarmuuskeskus (HVK) toimii projektin päärahoittajana ja osallistuu sen ohjaukseen.

Ilmastonmuutos uhkaa yhteiskuntien vakautta ja turvallisuutta kaikkialla maailmassa. Muuttuva ilmasto aiheuttaa epäsuoria eli niin sanottuja ketjuuntuvia vaikutuksia muun muassa haittaamalla elinkeinoja, voimistamalla pakotettuja muuttoliikkeitä ja kärjistämällä konflikteja.  Samaan aikaan ilmastonmuutoksen tehokas hillintä edellyttää laaja-alaisia, nopeita järjestelmätason muutoksia, joista voi syntyä niin sanottuja siirtymävaikutuksia. Seuraukset kohdistuvat kansainvälisiin suhteisiin, turvallisuuspolitiikkaan sekä talouteen. Siksi ne ovat huoltovarmuuden kannalta olennaisia erityisesti Suomen kaltaisen, pienen ja ulkomaankaupasta riippuvaisen maan näkökulmasta.

ILHU-hankkeessa muodostetaan tilannekuvaa ilmastonmuutoksen ketjuuntuvista ja siirtymävaikutuksista huoltovarmuuteen sekä analysoidaan tarkemmin Suomen kannalta keskeisimpiin arvoketjuihin kohdistuvia riskejä. Tutkimus pohjautuu aikaisempaan kirjallisuuteen, skenaariotyöhön ja vaikutusketjujen analyysiin. Lisäksi hanke selvittää konkreettisia keinoja ilmastonmuutoksen huoltovarmuusvaikutuksien ennakointiin ja niihin varautumiseen kokonaisturvallisuuden toimintamallissa. Tämä työ perustuu riskianalyysimallien analyysiin ja yhteistyöskentelyyn huoltovarmuuden ja varautumisen käytännön toimijoiden kanssa. Hankkeen tuotoksina syntyy muun muassa tilannekuvaa ja huoltovarmuuteen kohdistuvia vaikutuksia esittelevä loppuraportti, UPI-julkaisuja sekä käytännön työhön sovellettavissa oleva ennakointityökalu.

UPI:sta hanketta vetää johtava tutkija Emma Hakala ja työhön osallistuvat tutkijatohtori Helmi Räisänen sekä tutkimusprofessori Antto Vihma. Hanke alkaa syyskuussa 2023 ja päättyy heinäkuussa 2026. Se on osa Ilmastonmuutoksen politiikan ja turvallisuuden tutkimuskeskusta (CLIPS).

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Menneet tapahtumat