Klimatförändring och Finlands försörjningsberedskap

Meningen med projektet “Klimatförändring och Finlands försörjningsberedskap” (Ilmastonmuutos ja Suomen huoltovarmuus (ILHU)) är att klarlägga hur klimatförändringen och dess stävjande påverkar Finlands försörjningsberedskap och på vilket sätt man kan förbereda sig för dessa inverkningar. Projektet förverkligas av FIIA. Försörjningsberedskapscentralen är huvudfinansiär och deltar i dess ledning.

Klimatförändringen hotar samhällenas stabilitet och säkerheten i hela världen. Den orsakar indirekta så kallade kedjebildande inverkningar med att störa näringsgrenar, öka klimatmigrationen och tillspetsa konflikter. Begränsandet av klimatförändringen kräver breda, snabba förändringar på systemnivå som kan föda så kallade förskjutningseffekter. Följderna påverkar internationella relationer, säkerhetspolitik och ekonomi, därför är de från perspektivet av försörjningsberedskapen väsentliga i ett land som Finland som är litet och beroende av utrikeshandeln.

I projektet bildas en situationsbild om klimatförändringens kedjebildning och förskjutningseffekter gällande försörjningsberedskapen samt analyseras noggrannare de risker som riktar sig mot de centrala värdekedjorna för Finlands del. Forskningen baserar sig på tidigare litteratur, scenarioarbete och analys av funktionskedjor. Dessutom kommer projektet att utreda konkreta sätt för beräkning av klimatförändringens inverkan på försörjningsberedskap och på dess beredskap i helhetsäkerhetens verksamhetsmodell. Det här arbetet grundar sig på analys av riskanalysmodeller och samarbete med experter inom försörjningsberedskapen. Projektet kommer att producera en slutrapport som beskriver både situationsbilden och inverkan på försörjningsberedskapen, FIIA publikationer och ett verktyg för framsynthet som kan lämpas i det praktiska arbetet.

Ledande forskare Emma Hakala ansvarar för projektet och i arbetet deltar postdoktorala forskaren Helmi Räisänen och forskningsprofessor Antto Vihma. Projektet börjar i september 2023 och tar slut i juli 2026. Det är en del av Centret för klimatpolitik och säkerhet (CLIPS).

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Tidigare evenemang