Reignite Multilateralism via Technology

Ulkopoliittinen instituutti (UPI) on mukana Maastrichtin yliopiston johtamassa tutkimushankkeessa REMIT – Reignite Multilateralism via Technology. Nelivuotinen hanke on Euroopan komission Horisontti Eurooppa -puiteohjelman rahoittama (sopimusnumero 101094228), ja se alkoi maaliskuussa 2023. REMIT kokoaa yhteen tutkijoita yhdeksästä maasta: Belgiasta, Virosta, Suomesta, Saksasta, Italiasta, Alankomaista, Romaniasta ja Isosta-Britanniasta.

REMIT-konsortio muodostettiin vastauksena Euroopan komission puiteohjelman demokratian uudistamista ja globaalia hallintaa käsittelevään rahoitushakuun. REMIT tutkii akateemisen tutkimuksen ja politiikka-analyysin keinoin, miten monenkeskistä yhteistyötä voidaan uudistaa teknologiapoliittisten innovaatioiden avulla.

Hankkeessa kartoitetaan erityisesti Yhdysvaltojen, EU:n ja Kiinan näkemyksiä globaalista teknologiahallinnosta neljällä osa-alueella: digitaaliteknologia, terveysalan bioteknologia, turvallisuus- ja puolustusteknologia sekä rahoitusteknologia.

UPI johtaa yhtä hankkeen kuudesta laajemmasta työkokonaisuudesta. Työkokonaisuus Geopolitiikka teknologiahallinnossa – keskittyy Yhdysvaltojen, EU:n ja Kiinan strategiseen ajatteluun. Työkokonaisuudessa analysoidaan näiden toimijoiden pyrkimyksiä uudelleen määrittää hallintamekanismeja nopeasti muuttuville ja perinteisiä toimintamalleja haastaville teknologioille.

UPIssa REMIT-tutkimushanke sijoittuu Globaali turvallisuus ja hallinta -tutkimusohjelman alle. UPIn tutkimusryhmää johtaa ohjelmajohtaja Katja Creutz. Tutkimusryhmään kuuluvat myös tutkija Eoin McNamara, asiantuntija Anu Ruokamo ja tutkijatohtori Ville Sinkkonen.

UPIn johtamaan työkokonaisuuteen osallistuvat myös Maastrichtin Babeș-Bolyai yliopisto, Erasmus yliopisto Rotterdam sekä Luiss Guido Carli yliopisto.

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Menneet tapahtumat