Reignite Multilateralism via Technology

Utrikespolitiska institutet är partner i det nya forskningskonsortiet om återuppväckning av multilateralt samarbete med hjälp av teknologi (REMIT) som leds av universitetet i Maastricht. Projektet inleddes i mars 2023 och är finansierat av Europeiska kommissionens Horisont Europa ramprogram för forskning och innovation (kontraktnummer 101094228). REMIT gruppen består av forskare från nio länder: Belgien, Estland, Finland, Tyskland, Italien, Nederländerna, Rumänien och Storbritannien.

Konsortiet bildades som svar på Europeiska kommissionens utlysning gällande omskapande av demokratier och speciellt för temat Global styrning i en värld under omvandling: normer, institutioner, aktörer. REMIT, som är organiserad i sex arbetspaket, kommer att kombinera akademisk och politikrelevant forskning i sin granskning av hur multilateralt samarbete kan återuppväckas med hjälp av teknologistyrning.

Konsortiet kommer speciellt att granska EU, USA och Kina i den globala styrningen av teknologi inom fyra primära områden: digital teknologi, hälsobioteknik, säkerhets- och försvarsteknologi och finansiell teknologi.

Institutet kommer att leda arbetspaket fyra Geopolitik och teknologisk styrning som koncentrerar sig på det strategiska tänkandet i USA, EU och Kina. Arbetspaketet kommer uttryckligen att granska de olika aktörernas strävan till att omorganisera global styrning mitt i den accelererande, men utmanande teknologiska utvecklingen.

Arbetspaket fyra leds av Dr. Katja Creutz, programdirektör för forskningsprogrammet Global säkerhet och styrning vid institutet. Institutets forskningsteam inkluderar också forskare Eoin McNamara, specialist Anu Ruokamo och postdoktoral forskare Ville Sinkkonen.

De externa parterna som deltar i REMIT:s arbetspaket fyra inkluderar Maastrichts universitet, Babeș-Bolyais universitetet, Erasmus universitetet i Rotterdam och Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli i Italien.

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Tidigare evenemang

Teknologiat ja EU: Näkymiä seuraavalle vaalikaudelle
29.04.2024 09:30 -
Kräver registrering
Governing Military AI in competitive times: Options for the EU
24.01.2024 13:00 -
Kräver registrering

Senaste publikationerna