Globaali turvallisuus ja hallinta

tutkimusohjelma

henkilöt

Globaali turvallisuus ja hallinta -tutkimusohjelma keskittyy kansainvälisten taloudellisten ja poliittisten suhteiden muutokseen tilanteessa, jossa suurvallat, alueellinen valtapolitiikka ja valtioiden rajat ylittävät yhteydet vahvistuvat.

Tutkimusteemat:

  1. Maailmanpolitiikan systeemitaso ja sen muutokset vallan, toimijoiden ja hallinnan näkökulmasta

  2. Geopolitiikka ja geoekonomia

  3. Strateginen kilpailu globaalista johtajuudesta, erityisesti Yhdysvaltain ja Kiinan välillä

  4. Globaalihallinnan haasteet muuttuvassa maailmanjärjestyksessä ja ilmastonmuutokseen liittyen

Tutkimuksessa korostuvat vallankäytön tavat, toimijoiden lisääntyminen ja hajautuminen sekä kiihtyvä valtapoliittinen kilpailu. Kamppailu globaalista johtajuudesta geoekonomian ja teknologian keinoin eri toimintakentillä on tutkimuksen painopiste.

Ohjelmassa painottuu globaalihallinnan tutkimus tilanteessa, jossa instituutiot, kuten YK ja Maailman kauppajärjestö, joutuvat vastaamaan multilateralismin heikkenemiseen. Samalla ilmastonmuutos aiheuttaa yhä enemmän kriisejä ja konflikteja sekä geopoliittisia haasteita.

Tarve ymmärtää Yhdysvaltojen ja Kiinan kamppailua sekä sen syitä ja seurauksia on tutkimuksen viitekehys. Tutkimusohjelmassa tarkastellaan myös Afrikan, Intian ja Etelä-Amerikan alueiden merkittävimpiä tutkimuskysymyksiä. Näihin kuuluvat muun muassa väestönkasvun vaikutukset alueelliselle vakaudelle ja suurvaltasuhteiden roolin muutos.

Ohjelma sisältää seuraavat osatekijät:

Tutkimusohjelma tukee Ulkopoliittisen instituutin geoekonomian poikkileikkaavaa tutkimusteemaa.

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Uusimmat julkaisut