Globaali turvallisuus

tutkimusohjelma

henkilöt

Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma tarkastelee globaalin turvallisuuspolitiikan kehityssuuntia, joilla on vaikutuksia Euroopan ja Suomen turvallisuusympäristöön. Ohjelma tarkastelee turvallisuutta laaja-alaisena globaalina haasteena keskittyen erityisesti seuraavaan aiheisiin:

  • Geopoliittisen painopisteen siirtyminen Atlantilta Tyynelle valtamerelle

  • Uusien globaalien suurvaltojen – kuten Kiinan – nousu

  • Globaalin hallinnan rakenteiden tulevaisuus, kansainväliset instituutiot ja normatiiviset puitteet

  • Kehittymässä olevan maailmanjärjestyksen piirteet

Euroopan ja Yhdysvaltain välinen transatlanttinen suhde on edelleen tärkeä, mutta sen merkitys on muuttumassa. Yksi viime vuosien tärkeimmistä muutoksista kansainvälisessä politiikassa on ollut kehittyvien talouksien – kuten Brasilian, Kiinan ja Intian – nousu. Ohjelma tarkastelee niiden alueellisen ja kansainvälisen vaikutusvallan kasvua ja vaikutusta globaaliin hallintaan, turvallisuuteen ja kehitykseen.

Globaalit kehitys- ja turvallisuuskysymykset ovat kytkeytyneet toisiinsa yhä tiiviimmin, sillä monet ylikansalliset ongelmat liittyvät köyhyyteen ja eriarvoisuuteen. Tämä korostaa olemassa olevien globaalin hallinnan rakenteiden tutkimuksen tärkeyttä. Lisäksi globaalin hallinnan järjestelmien täytyy sopeutua BRICS-maiden lisääntyvään valtaan ja kohdata ilmastonmuutokseen liittyvät ennennäkemättömät haasteet.

Tutkimusohjelma tutkii kansainvälisen turvallisuusarkkitehtuurin globaalin hallinnan taloudellisia ja poliittisia ulottuvuuksia, valtapolitiikkaa ja monikansallisia turvallisuusjärjestelyjä. Tutkimusohjelma pyrkii tuottamaan poliittisen päätöksenteon kannalta merkityksellistä tietoa.

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Menneet tapahtumat

Security and defence policy at the core of US-Russian relations
22.08.2018 14:00 -
Vaatii rekisteröitymisen
US and Russia:
21.08.2018 09:00 -
Kutsutilaisuus
New Insights on Jihadism and Radicalisation:
28.11.2017 09:00 -
Kutsutilaisuus
The North Korean Conundrum:
12.10.2017 10:00 -
Kutsutilaisuus
Human Security in the Arctic
11.09.2017 09:30 -
Kutsutilaisuus

Uusimmat julkaisut

Sinkkonen, Ville & Vogt, Henri (2020). The West: Divided in freedom and fear?. Teoksessa Lehti, Marko; Pennanen, Henna-Riikka; Jouhki, Jukka (toim.): Contestations of liberal order: The West in crisis?. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. 123-150.