Globaali turvallisuus

tutkimusohjelma

henkilöt

Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma keskittyy tutkimaan suurvaltasuhteita. Ohjelma tarkastelee haasteita Euroopan ja Suomen turvallisuusympäristössä sekä globaalin hallinnan rakenteita ja sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä.  

Suurvaltasuhteita koettelee kasvava kilpailu todellisilla ja mahdollisilla alueilla, kuten arktisella alueella ja kyberavaruudessa. Myös vanhat jännitteet, kuten ydinaseiden uhka ja alueelliset kiistat, ovat jälleen ajankohtaisia. Suhteet Yhdysvaltoihin ovat edelleen elintärkeitä, vaikka transatlanttinen turvallisuussuhde onkin suuren muutoksen alla. Muiden alueellisten mahtien, kuten Kiinan, Japanin, Intian ja Brasilian, vaikutus globaaliin hallintaan, talouteen ja turvallisuuteen on kasvamassa.

Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma pyrkii tekemään akateemista ja politiikkakeskeistä tutkimusta. Ohjelma tutkii globaalin hallinnan normeja ja instituutioita, monikansallisia turvallisuusjärjestelyjä, hybridiuhkia ja demokraattisia haavoittuvuuksia, geostrategiaa ja geotaloutta. Se tarkastelee myös alueellisen valtapolitiikan taloudellisia ja poliittisia ajureita ja niihin vaikuttavia maiden sisäisiä tekijöitä.

Ohjelma sisältää seuraavat osatekijät:

sekä seuraavat tutkimusprojektit:

tulevat tapahtumat

Menneet tapahtumat

FIIA Climate Briefing #7
24.05.2022 17:30 -
Avoin tilaisuus
Russian approaches to international law
05.04.2022 10:00 -
Avoin tilaisuus
FIIA Climate Briefing #6
01.03.2022 09:30 -
Avoin tilaisuus
FIIA Climate Briefing #4
17.11.2021 09:00 -
Avoin tilaisuus
Recognizing 'Geoeconomic Risk':
17.06.2021 10:00 -
Kutsutilaisuus
Myanmar: A way forward or cul-de-sac?
18.05.2021 10:00 -
Avoin tilaisuus

Uusimmat julkaisut

Kallio, Jyrki; Koivu, Tuuli & Ruokamo, Anu (2022). Finland: Fears of dependence on China burden good relations with the US. Teoksessa Seaman, John; Ghiretti, Francesca; Erlbacher,Lucas; Martin, Xiaoxue; Otero-Iglesias, Miguel (toim.): Dependence in Europe's Relations with China: Weighing Perceptions and Reality. French Institute of International Relations (Ifri) . 76-83.

New, Mark ; Reckien, Diana ; Viner, David ; ..., ... & Weikmans , Romain ; ..., ... & Workman, Mark (2022). Chapter 17: Decision Making Options for Managing Risk. Working Group II contribution to the Sixth Assessment Report.