Globaali turvallisuus

tutkimusohjelma

henkilöt

Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma keskittyy tutkimaan suurvaltasuhteita. Ohjelma tarkastelee haasteita Euroopan ja Suomen turvallisuusympäristössä sekä globaalin hallinnan rakenteita ja sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä.  

Suurvaltasuhteita koettelee kasvava kilpailu todellisilla ja mahdollisilla alueilla, kuten arktisella alueella ja kyberavaruudessa. Myös vanhat jännitteet, kuten ydinaseiden uhka ja alueelliset kiistat, ovat jälleen ajankohtaisia. Suhteet Yhdysvaltoihin ovat edelleen elintärkeitä, vaikka transatlanttinen turvallisuussuhde onkin suuren muutoksen alla. Muiden alueellisten mahtien, kuten Kiinan, Japanin, Intian ja Brasilian, vaikutus globaaliin hallintaan, talouteen ja turvallisuuteen on kasvamassa.

Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma pyrkii tekemään akateemista ja politiikkakeskeistä tutkimusta. Ohjelma tutkii globaalin hallinnan normeja ja instituutioita, monikansallisia turvallisuusjärjestelyjä, hybridiuhkia ja demokraattisia haavoittuvuuksia, geostrategiaa ja geotaloutta. Se tarkastelee myös alueellisen valtapolitiikan taloudellisia ja poliittisia ajureita ja niihin vaikuttavia maiden sisäisiä tekijöitä.

Ohjelma sisältää seuraavat osatekijät:

  • Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskus
  • Aasian tutkimuksen ryhmä
  • Globaalin hallinnan tutkimuksen ryhmä
  • Arktisen tutkimuksen ryhmä

 

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Uusimmat julkaisut

Creutz, Katja (2020). Ydinasesopimukset ja niiden tila. Humanisti, 30.12.

Sinkkonen, Elina & Kettunen-Matilainen, Erja (2020). Finland-South Korea relations: Start-ups, innovation and education. Teoksessa Ramon Pacheco Pardo (toim.): Mapping out EU-South Korea relations: Key member states' perspectives Volume II. Brussels: Institute for European Studies. 46-55.