Globaali turvallisuus

tutkimusohjelma

henkilöt

Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma keskittyy tutkimaan suurvaltasuhteita. Ohjelma tarkastelee haasteita Euroopan ja Suomen turvallisuusympäristössä sekä globaalin hallinnan rakenteita ja sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä.  

Suurvaltasuhteita koettelee kasvava kilpailu todellisilla ja mahdollisilla alueilla, kuten arktisella alueella ja kyberavaruudessa. Myös vanhat jännitteet, kuten ydinaseiden uhka ja alueelliset kiistat, ovat jälleen ajankohtaisia. Suhteet Yhdysvaltoihin ovat edelleen elintärkeitä, vaikka transatlanttinen turvallisuussuhde onkin suuren muutoksen alla. Muiden alueellisten mahtien, kuten Kiinan, Japanin, Intian ja Brasilian, vaikutus globaaliin hallintaan, talouteen ja turvallisuuteen on kasvamassa.

Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma pyrkii tekemään akateemista ja politiikkakeskeistä tutkimusta. Ohjelma tutkii globaalin hallinnan normeja ja instituutioita, monikansallisia turvallisuusjärjestelyjä, hybridiuhkia ja demokraattisia haavoittuvuuksia, geostrategiaa ja geotaloutta. Se tarkastelee myös alueellisen valtapolitiikan taloudellisia ja poliittisia ajureita ja niihin vaikuttavia maiden sisäisiä tekijöitä.

Ohjelma sisältää seuraavat osatekijät:

sekä seuraavat tutkimusprojektit:

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Menneet tapahtumat

Recognizing 'Geoeconomic Risk':
17.06.2021 10:00 -
Kutsutilaisuus
FIIA Climate Briefing #1
26.11.2020 09:00 -
Kutsutilaisuus
Hybridpåverkan i internationella relationer
07.10.2020 14:30 -
Avoin tilaisuus
Dis_Order Narratives & the Middle East
24.04.2020 10:00 -
Vaatii rekisteröitymisen
The Hybrid Media Environment: Networks, Circulation, Hacking
06.03.2020 09:00 -
Vaatii rekisteröitymisen
Muuttuva avaruustoimintaympäristö ja Suomi
13.02.2020 10:00 -
Kutsutilaisuus

Uusimmat julkaisut

Gaens, Bart; Jüris, Frank & Raik, Kristi (2021). Introduction and key findings. Teoksessa Bart Gaens, Frank Jüris & Kristi Raik (toim.): Nordic-Baltic connectivity with Asia via the Arctic: Assessing opportunities and risks. Tallinn: International Centre for Defence and Security. 8-31.