Finlands utrikespolitik, säkerheten i Nordeuropa och NATO

Forskningsprogrammet Finlands utrikespolitik, säkerheten i Nordeuropa och NATO bedriver forskning om Finlands utrikes-, säkerhets-, och försvarspolitik, om säkerhetsläget i Nordeuropa så väl som analyserar NATO:s processer.

Programmet följer med olika aspekter av Finlands utrikes-, säkerhets-, och försvarspolitik som till exempel Finlands relation med stormakter, dess internationella militära samarbete och landets verksamhet i internationella organisationer.

Det tematiska innehållet för programmet inkluderar även Finlands försörjningsberedskap, nationell resilienspolitik och frågor relaterade till helhetsäkerhet.

Det regionala fokuset i programmet ligger på säkerhetsområdet i Finlands omedelbara närhet. Programmet koncentrerar sig på den geostrategiska utvecklingen i det arktiska området, säkerheten kring Östersjön och nordiskt säkerhetssamarbete. Forskningsprogrammet analyserar också Rysslands utrikes-, säkerhets, – och försvarspolitik i kontexten för Nordeuropa.

Programmet ansvarar för NATO-forskning vid FIIA med en särskild fokus på Finlands NATO-politik och alliansens aktiviteter i Nordeuropa.  

Forskningsprogrammet stöder även institutets genomgående forskningsprioriteringar som geoekonomi och stormaktspolitik.

Forskningsprogrammet innehåller det Nordiska Nätverket och forskningsprojekt Finlands föränderliga roll i den euroatlantiska säkerheten

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Senaste publikationerna

09 / 2023

Helsinki Security Forum 2023 report

Charly Salonius-Pasternak Tuomas Iso-Markku Iro Särkkä Jyri Lavikainen Arkady Moshes Kristiina Silvan Bart Gaens Mikael Mattlin Mikael Wigell