Telefon:

Jens Hillebrand Pohl forskar inom rätts- och statsvetenskap och har mångårig erfarenhet från den akademiska världen samt som praktiserande jurist. För närvarande är han postdoktor vid Utrikespolitiska institutet och har tidigare varit adjungerad professor vid Maastricht University och United Nations University. Där har han undervisat och forskat om skärningspunkten mellan juridik och geoekonomi, juridisk geografi, (geo)politiseringen av rättsordningen samt (miss)användningen av rättssystemet som ett geostrategiskt maktinstrument. Han är även doktorand vid Tammerfors universitet, där han analyserar fenomenet ”lawfare” och geo-juridisk makt ur ett statsvetenskapligt perspektiv. Jens innehar en LL.M. från Harvard Law School, en jur.kand. från Stockholms universitet och en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm, och han doktorerar i juridik och statsvetenskap vid Maastricht University respektive Tammerfors universitet.

Han är redaktionsdirektör för tidskriften Law & Geoeconomics, redaktör för bokserien Springer Studies in Law & Geoeconomics, rådgivande redaktör för Yearbook of Socio-Economic Constitutions och tidigare artikelredaktör för Harvard International Law Journal. Jens har publicerat artiklar om internationell ekonomisk rätt, investeringsgranskning och lawfare och har varit gästprofessor vid Max Planck Institute for Procedural Law, T.M.C. Asser Institute och World Trade Institute. Han har en bakgrund som advokat i Sverige, New York, England och Irland och har arbetat i federala samt delstatliga domstolar i New York och för EU-institutioner. Han är passionerad i sitt arbete med att främja förståelsen för juridikens roll i internationell maktpolitik.

Publikationer

Jens Hillebrand Pohl Publications List August 2023

Expertis

Geoeconomics, geo-legal power, lawfare, legal geography, geojurisprudence, the concept of power

Examen

LLM, Harvard Law School, 2007

MSc in Economics and Business, Stockholm School of Economics, 2000

Juris Kandidat (Bachelor and Master of Laws), Stockholm University, 2000

Språkkunskaper

engelska, svenska (arbetsspråk); tyska, franska, norska, danska, japanska (passiva kunskaper)

Projekt

Maktpolitik med ekonomiska medel: Geoeconomic Research Initiative

Expertis

Geoeconomics, geo-legal power, lawfare, legal geography, geojurisprudence, the concept of power

Förtroendeuppdrag

Secretary General, Geoeconomics Society, 2023–

Executive Editor and Secretary to the Editorial Board, Law & Geoeconomics Journal, 2023–

Series Editor, Springer Studies in Law & Geoeconomics, 2023–

Member of the Editorial Advisory Board, Yearbook of Socio-Economic Constitutions, 2020–

Co-founder and Scientific Advisor (formerly Co-Director), CELIS Institute, 2020–

Arbetserfarenhet

Adjunct Professor (Docent), Maastricht University, Faculty of Law, and United Nations University-MERIT, Maastricht Graduate School of Governance, 2016–

Course Director, Academy of European Law, 2019‑2022

Visiting Research Fellow, World Trade Institute, 2018‑2019

Visiting Research Fellow, T.M.C. Asser Institute, 2018

Visiting Research Fellow, Max Planck Institute for Procedural Law, 2016‑2017

Legal Counsel, European Investment Bank, 2013‑2016

PhD Candidate, Maastricht University, Faculty of Law, 2013‑

Legal and Compliance Officer, European Stability Mechanism, 2011‑2013

Associate Attorney, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, 2007‑2011

Research Assistant, Harvard Law School, 2006‑2007

Judicial Clerk, Stockholm High Court, 2005‑2006

Articled Clerk (Trainee Solicitor), 2000‑2005

Examen

LLM, Harvard Law School, 2007

MSc in Economics and Business, Stockholm School of Economics, 2000

Juris Kandidat (Bachelor and Master of Laws), Stockholm University, 2000

Utbildning

PhD candidate in political science, Tampere University
(Dissertation: “Geo-Legal Power: The Rise and Structure of Lawfare”)

PhD candidate in international law, Maastricht University
(Dissertation: “Arbitration of Disputes Related to National Security Screening of Foreign Investments”)

QLTT, Oxford Institute of Legal Practice, 2008

LLM, Harvard Law School, 2007

MSc in Economics and Business, Stockholm School of Economics, 2000

Juris Kandidat (Bachelor and Master of Laws), Stockholm University, 2000

Språkkunskaper

engelska, svenska (arbetsspråk); tyska, franska, norska, danska, japanska (passiva kunskaper)

Välj kategori

Välj kategori

Hillebrand Pohl, Jens; Warchol, Joanna; Papadopoulos, Thomas & Wiesenthal, Janosch (red.) (2023). Weaponising investments. Springer International Publishing.