Telefon:

Expertis

Förenta staternas inrikes- och utrikespolitik; Donald Trump och hans anhängare.

Examen

Magister i samhällsvetenskaper (Tammerfors universitet)
Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (Helsingfors universitet)

Språkkunskaper

finska, engelska, spanska (arbetsspråk), svenska, franska (flytande), italienska, ryska, etniska, tyska (passiva kunskaper)


Latest FIIA Publications

Expertis

Förenta staternas inrikes- och utrikespolitik; Donald Trump och hans anhängare.

Examen

Magister i samhällsvetenskaper (Tammerfors universitet)
Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (Helsingfors universitet)

Språkkunskaper

finska, engelska, spanska (arbetsspråk), svenska, franska (flytande), italienska, ryska, etniska, tyska (passiva kunskaper)

Välj kategori


Välj kategori