International Business Risk and Resilience Monitor for Strengthening National Economic Preparedness (IBRRM)

Utrikespolitiska institutet håller på att utveckla en kollektiv geoekonomisk riskkartläggning för att stödja offentlig och privat riskhantering, och för att stärka strategiska dialoger mellan det privata och offentliga i en omgivning, där affärsvärlden förändras på ett grundläggande sätt.

Projektet utförs från september 2021 till november 2022 inom ramverket för den Europeiska unionens instrument för tekniskt stöd (TSI). Stödet har anhållits av Österrikes ministerium för digitala och ekonomiska frågor för att förbättra ministeriets färdigheter att känna igen och analysera transnationella geoekonomiska risker och öka beredskapen emot dem.

Projektet strävar efter att utveckla metoder för att identifiera och analysera geoekonomiska risker relevanta för affärslivet, samt utveckla och demonstrera funktioner av IBRRM – ett kollektivt, webbaserat verktyg för förutseende och riskhantering.

Projektet strävar också efter en jämförande insyn på hur privata och offentliga organisationer geoekonomiska risker i Österrike och Finland, och för att förse bilaterala geoekonomiska riskkartläggningar både för myndigheter och affärsvärlden i båda länderna.

Forskarna med i projektet 

Dr. Mikael Wigell, FIIA, Forskningsdirektör, projektets ledare
Dr. Christian Fjäder, FIIA, Äldre forskare
Mr. Edward Hunter Christie, FIIA, Äldre forskare
FM Marie-Louise Hindsberg, FIIA, ansvarig för administrationen

Internationella experter:

Dr. Heiko Borchert
Mag. Wolfgang Gattringer
Lars-Hendrik Hartwig, M.A.
Mag. iur. Victoria Toriser

 

Projektet finansieras av Europeiska unionens instrument för tekniskt stöd (TSI) och förverkligas av Utrikespolitiska institutet i samarbete med Europeiska kommissionens Generaldirektorat för reformstöd.

 

 

 

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Tidigare evenemang

Senaste publikationerna