Centret för klimatpolitik och säkerhet

Centret för klimatpolitik och säkerhet (The Center on Climate Politics and Security, CLIPS) forskar i den nuvarande politiseringen av klimatförändringen samt dess konsekvenser för säkerheten.

Klimatförändringen är det mest pressande problemet för det internationella samfundet. Globalt ligger fokuset och den politiska oron på extrema väderfenomen som blir allt vanligare, samt på hopp och fruktan kring implementeringen av Parisavtalet. Den nuvarande politiseringen antingen möjliggör eller hindrar den i 2015 Parisavtalet överenskomna målsättningen att hållas under 2 grader celsius beträffande förändringen.

CLIPS forskar i den nuvarande politiseringen av klimatförändringen genom att granska de största aktörerna, speciellt EU, USA och Kina. Kan klimatpolitiken lyckas i dessa turbulenta tider som alltmer präglas av geopolitik och strategisk tävlan mellan stormakterna? Centret granskar även den finska klimatpolitiken, samt de utmaningar och möjligheter som en småstat har när det gäller klimatåtgärder. 

Centret koncentrerar sig även på klimatförändring och säkerhetspolitik. Klimatförändringen hotar redan säkerheten och stabiliteten i samhällen på olika sätt, och dess inverkan kommer bara att öka i framtiden. Centret kommer bland annat att granska hur klimatförändringen påverkar försörjningsberedskapen och fundera på potentiella sätt att ta säkerheten i beaktande i framsynthet och förberedelse.

CLIPS producerar akademisk forskning och aktuella översikter samt arrangerar den månatliga webbinarieserien FIIA Climate Talks. De nuvarande forskningsprojekten inom CLIPS är finansierade av Finlands akademi och Försörjningsberedskapscentralen.

Centret är en del av forskningsprogrammet Global säkerhet och styrning vid Utrikespolitiska institutet. Centret leds av forskningsprofessor Antto Vihma. Andra forskare vid centret är Emma Hakala, Karoliina Hurri, Helmi Räisänen och associerade forskaren Dhanasree Jayaram.

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Tidigare evenemang

Nutrient recycling in the grip of geopolitics
23.01.2024 13:00 -
Öppen evenemang
FIIA Climate Briefing: Riittääkö ruokaa kaikille?
08.12.2023 09:00 -
Öppen evenemang
FIIA Climate Briefing: Vihreä siirtymä ilman Kiinaa?
03.11.2023 09:00 -
Öppen evenemang

Senaste publikationerna