Nordic Security of Supply in the Age of Disruption

Utrikespolitiska institutet i Finland (FIIA) vann Nordiska ministerrådets anbud att utföra en grundläggande studie på hur man kan förbättra nordiskt försörjningstrygghets- och krisberedskapssamarbete. Projektet Managing Competitive Interdependence in Northern Europe: Nordic Security of Supply in the age of disruption (NOSAD) leds av FIIAs forskningsdirektör dr Mikael Wigell.

NOSAD granskar försörjningstrygghets- och krisberedskapsmodellerna i de nordiska länderna, samt analyserar existerande och potentiellt nordiskt samarbete inom fältet. De autonoma regionerna Färöarna, Grönland och Åland är inkluderade i studien. Projektet infördes i början av hösten 2021 och fortsätter till sommaren 2022.

Projektets fyra mål är att:

1. Kartlägga och utvärdera existerande nordiska krisberedskaps- och försörjningstrygghetsmodeller.
2. Utveckla en empiriskt underbyggd analys om avsevärda systemstörningar och strategiska internationella drivkrafter som påverkar nordisk krisberedskap och försörjningstrygghet.
3. Bedöma den nuvarande statusen och framtida potential av nordiskt samarbete inom nyckelsektorer av kritiska tjänster och kapacitet.
4. Sammanställa aktuell kunskap och praktiska rekommendationer till nordiska beslutsfattare om hur nordiskt samarbete inom krisberedskap och försörjningstrygghet kunde förstärkas.

Under projektets första skede fokuserar forskningen på att studera existerande offentligt tillgänglig litteratur om ämnet. En projektgrupp på fem personer genomför en jämförande analys på de nordiska krisberedskaps- och försörjningstrygghetsmodellerna. De analyserar också den externa operativa omgivningen och drivkrafter bakom nordisk krisberedskap.

Projektets andra skede består av expertintervjuer. Forskningsgruppen utför intervjuer i alla nordiska huvudstäder.

Projektet har en referensgrupp som består av representanter från alla nordiska länder.

Studien kommer att resultera i en slutrapport som publiceras i juni 2022. Studiens resultat kommer även att förmedlas genom seminarier och andra publikationer i de nordiska länderna.

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Publikationer relaterade till projektet

Senaste publikationerna