Nordic Security of Supply in the Age of Disruption

Ulkopoliittinen instituutti (UPI) voitti Pohjoismaiden ministerineuvoston kilpailutuksessa hankkeen, jossa tarkastellaan pohjoismaista huoltovarmuutta ja kriisivalmiusyhteistyön tehostamista. Hanke on nimeltään Managing Competitive Interdependence in Northern Europe: Nordic Security of Supply in the age of disruption (NOSAD) ja sitä johtaa Ulkopoliittisen instituutin tutkimusjohtaja, tohtori Mikael Wigell.

NOSAD tarkastelee Pohjoismaiden huoltovarmuutta ja kriisivalmiusmalleja sekä alan nykyistä ja tulevaa pohjoismaisen yhteistyön potentiaalia. Itsehallintoalueet Färsaaret, Grönlanti ja Ahvenanmaa ovat mukana tutkimuksessa. Hanke käynnistettiin alkusyksystä 2021 ja se jatkuu kesään 2022 saakka.

Hankkeen neljä päätavoitetta ovat:

1. Olemassa olevien pohjoismaisten kriisivalmius- ja huoltovarmuusmallien kartoitus ja arviointi.
2. Empiiriseen tietoon perustuvan arvion laatiminen sellaisista merkittävistä, kansainvälistä alkuperää olevista häiriötekijöistä, jotka vaikuttavat pohjoismaiseen kriisivalmiuteen ja huoltovarmuuteen.
3. Pohjoismaisen yhteistyön nykytilan ja tulevaisuuden mahdollisuuksien arviointi aloilla, jotka lukeutuvat kriittisiin palveluihin ja valmiuksiin.
4. Ajankohtaisen tiedon ja käytännön suositusten tarjoaminen pohjoismaisille päättäjille tavoista, joilla voidaan vahvistaa pohjoismaista kriisivalmiutta ja huoltovarmuutta koskevaa yhteistyötä.

Tutkimustyössä on kaksi päävaiheetta, joista ensimmäisessä keskitytään julkisesti saatavilla olevan ja aiheeseen liittyvän kirjallisuuden läpikäymiseen. Viiden tutkijan projektiryhmä vertailee ja analysoi pohjoismaisia huolto- ja kriisivalmiusjärjestelmiä sekä niiden ulkoista toimintaympäristöä, mukaan lukien kriisivalmiuden ajureita. Toinen hankevaihe koostuu asiantuntijahaastatteluista, joita tehdään kaikkien Pohjoismaiden pääkaupungeissa.

Hankkeella on referenssiryhmä, jossa on edustajat kaikista Pohjoismaista.
Hankkeen loppuraportti valmistuu kesäkuuhun 2022 mennessä. Hankkeen tuloksista levitetään tietoa myös seminaareissa ja muissa julkaisuissa Pohjoismaissa.

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Menneet tapahtumat

Projektiin liittyvät julkaisut

Uusimmat julkaisut