Telefon:

Expertis

EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, internationella interventioner och fredsskapande

Examen

Doktorand i statsvetenskap, Åbo universitet, 2020-

Magister i samhällsvetenskaper (forskning i freds- och konfliktvetenskap), Tammerfors universitet, 2020

Kandidat i samhällsvetenskaper (sociologi), Tammerfors universitet, 2017

Språkkunskaper

finska, engelska (arbetsspråk), franska, svenska (passiva kunskaper)

Projekt

EU IDEA – Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability
Superregionalism och konnektivitet i Asien
Finland i Afghanistan 2001–2021


Senaste FIIA Publikationer

Expertis

EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, internationella interventioner och fredsskapande

Examen

Doktorand i statsvetenskap, Åbo universitet, 2020-

Magister i samhällsvetenskaper (forskning i freds- och konfliktvetenskap), Tammerfors universitet, 2020

Kandidat i samhällsvetenskaper (sociologi), Tammerfors universitet, 2017

Språkkunskaper

finska, engelska (arbetsspråk), franska, svenska (passiva kunskaper)

Välj kategori


Välj kategori

Ketola, Johanna & Karjalainen, Tyyne (2022). Tavoitteet kateissa. Ulkopolitiikka, 59 (1):70-73.

Karjalainen, Tyyne (2021). 50 vuotta sillanrakennusta. Ulkopolitiikka, 58 (3):89.

Mustasilta, Katariina & Karjalainen, Tyyne (2021). Uusi rauhanrahasto militarisoi Euroopan unionia. Helsingin Sanomat, 31.3.