Pohjoismainen verkosto

Historiallisena, kulttuurisena ja arvopohjaisena yhteisönä Pohjoismailla on ollut tärkeä rooli Suomen integroitumisessa länteen. Pohjoismaiden merkitys Suomelle väheni EU-jäsenyyden myötä, mutta se on jälleen korostunut alueen huonontuneen turvallisuustilanteen myötä. Suomessa kansalaisten ja päättäjien keskuudessa pohjoismaiselle yhteistyölle on vahva tuki.

Pohjoismainen yhteistyö sijoittuu tällä hetkellä perinteisten kiinnostuksen kohteiden ja uusien haasteiden välimaastoon. Pohjoismaat joutuvat tavoittelemaan omia etujaan alati muuttuvassa maailmanjärjestyksessä. On olemassa yhteinen tarve ymmärtää ilmiöitä ja tapahtumia, jotka vaikuttavat alueelliseen pitkän aikavälin turvallisuuteen ja vakauteen. Perinteisesti pohjoismainen ulko- ja turvallisuuspoliittinen yhteistyö on ollut rajoitettua. Viime vuosina uudet haasteet ovat luoneet kasvavan tarpeen pohjoismaiselle keskustelulle ulkopolitiikasta, mikä heijastuu myös pohjoismaisten ulkopoliittisten tutkimusinstituuttien suhteisiin. Yhteistyö on vahvistunut niin johdon kuin tutkijoiden välillä. Yhteistyötä on kasvatettu pohjoismaisten ulkopolitiikan tutkimusprojektien saaman rahoituksen sekä pohjoismaisten instituuttien tutkijavaihto-ohjelman avulla. Niiden ansiosta on voitu tehdä tutkimusta Pohjoismaiden kannalta ajankohtaisista aiheista, kuten brexit, arktiset kysymykset, entisen Neuvostoliiton alue, EU ja Aasia.

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Menneet tapahtumat

Uusimmat julkaisut