Det nordiska nätverket

Finlands integration med väst, har de nordiska länderna spelat en viktig roll som ett historiskt, kulturellt och värdebaserat samhälle. Nordens betydelse minskade för Finland i och med EU-medlemskapet, men dess relevans har igen vuxit på grund av den försämrade regionala säkerhetssituationen. Det finns ett starkt stöd för nordiskt samarbete i Finland både bland beslutsfattare och medborgare.  

Nordiskt samarbete befinner sig för tillfället mellan traditionella intressen och nya utmaningar. De nordiska länderna måste sträva efter sina intressen i en allt mer föränderlig världsordning och det finns ett gemensamt behov att bättre förstå fenomenen och utvecklingarna som påverkar den regionala långtids säkerheten och stabiliteten. Traditionellt, har det nordiska samarbetet varit begränsat inom utrikes- och säkerhetspolitik. Under de senaste åren med nya utmaningar har det uppstått ett ökat behov för nordisk utrikespolitisk debatt, vilket reflekteras också i förhållandena mellan de nordiska utrikespolitiska institutionerna. Samarbetet har ökat både bland ledningen och forskarna vilket möjliggjorts tack vare finansiering för utrikespolitiska projekt i Norden liksom utbytesprogrammet mellan de nordiska institutionerna vilket har lett till djupgående forskning i flera ämnen som är aktuella för de nordiska länderna, som Brexit, arktiska frågor, det post-sovjetiska rummet, EU och Asien.

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Tidigare evenemang

Senaste publikationerna