Pohjoismainen tutkimusyhteistyö

Vuonna 2019 vaihto-ohjelman ohessa käynnistettiin kolme tutkimusprojektia. Niiden tarkoituksena on tutkia Pohjoismaiden kannalta ratkaisevia uusia ja vanhoja kysymyksiä. Aiheet ovat: 1) Ukrainan yhteiskunnallinen kehitys (Arkady Moshes ja Ryhor Nizhnikau); 2) Pohjoismainen yhteistyö ja ihmisoikeuspolitiikka YK:n ihmisoikeusneuvostossa (Katja Creutz) ja 3) Ilmastonmuutos, polarisaatio ja populismi (Antto Vihma ja Gunilla Reischl). Projekteissa on mukana tutkijoita pohjoismaisista ulkopoliittisista instituuteista, jotka ovat aiemmin osallistuneet vaihto-ohjelmaan, temaattisiin työpajoihin tai pohjoismaisiin tutkimusprojekteihin, joita Pohjoismaiden ministerineuvosto on rahoittanut. Kaikkien projektien tarkoituksena on tuottaa laajoja raportteja tai akateemisia artikkeleita omista aihepiireistään. Projekteista vastuussa on FIIAn johtava tutkija Katja Creutz. Kaikki projektit päättyivät vuoden 2020 lopussa.

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Menneet tapahtumat

Uusimmat julkaisut