EU:n itänaapureiden vaikeat valinnat
Kuva: Euroopan komissio

EU:n itänaapureiden vaikeat valinnat

Ulkopolitiikka-lehti

Puun ja kuoren välissä

Kamppailu Ukrainan suunnasta kärjistyi alkuvuonna väkivaltaiseksi konfliktiksi, jonka loppu ei ole vielä näkyvissä. Myös pienemmät EU:n itäiset naapurimaat Moldova ja Georgia tasapainoilevat Venäjän ja EU:n ristipaineessa. EU tarjoaa vakautta ja taloudellista turvaa, mutta kovilla ehdoilla. Venäjä taas painostaa maita liittymään omaan tulliliittoonsa, Upin tutkimusavustaja Veera Laine kirjoittaa Ulkopolitiikka-lehden verkkosivuilla.

Eriytyvä integraatio
Kuva: European External Action Service

Eriytyvä integraatio

Raportti

Multi-speed Europe? Differentiated integration in the external relations of the European Union

Eriytyvä integraatio ei ole uusi ilmiö Euroopan unionissa. Se on muovannut unionin kehitystä ja politiikan osa-alueita monin tavoin integraation historian aikana. Eri tahtiin etenevä integraatio ei ole vain EU:n sisäinen asia: unionin sisäinen dynamiikka muokkaa sen ulko-suhteita. Raportissa tarkastellaan eritahtisuutta EU:n ulkosuhteissa ja analysoidaan sen vaikutusta EU:n pyrkimykseen tehdä entistä yhtenäisempää ja tehokkaampaa ulkopolitiikkaa. Raportissa pohditaan myös, missä määrin integraatio on entisestään eriytymässä ja mistä syistä.

Briefing Paper

European Defence Under Scrutiny

Tuomas Iso-Markku

Briefing Paper

Updating the EMU

Samu Kurri

EU talouskriisin jälkeen
Photo by European Commission

EU talouskriisin jälkeen

Briefing Paper

Updating The EMU: Differentiated economic integration in the European Union

Talouskriisi on vahvistanut Euroopan unionin taloudellisen integraation jakoa kahteen kerrokseen. Vaikka euroryhmä pysyisikin ”virallisesti epävirallisena” ryhmänä, on siitä tosiasiallisesti muodostunut uusi instituutio EU:n sisälle. Samu Kurrin mukaan sen rooli ja painoarvo on pikemminkin kasvamaan kuin vähenemään päin. Kurrin Briefing Paper on osa Ulkopoliittisen instituutin ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen yhteistä EU talouskriisin jälkeen -tutkimushanketta, jota rahoittaa Jane & Aatos Erkon säätiö.

Briefing Paper

Towards a Deeper EMU

Juha Jokela

Briefing Paper

Three Options for the EU

Teija Tiilikainen

Globaali arktinen
Kuva: Johannes Roaldsen Fürst / Norwegian Armed Forces

Globaali arktinen

Briefing Paper

Arctic Conflict Potential: Towards an extra-Arctic perspective

Arktisesta alueesta vallitsee yleinen ja virheellinen käsitys, jonka mukaan alueen mittavat luonnonvarat johtavat "kultaryntäykseen" ja konflikteihin, kun arktiset valtiot kilpailevat resursseista. Vaikka eri tahoilla on Arktiksella omat intressinsä, on epätodennäköistä, että alueen sisäiset kysymykset kärjistyisivät konfliktiksi. Juha Käpylän ja Harri Mikkolan mukaan todennäköisempää onkin, että mahdollinen arktinen konflikti saisi alkunsa Arktiksen ulkopuolella, jolloin siihen ei kyettäisi välttämättä puuttumaan olemassa olevien Arktisen alueen hallintamekanismien avulla.

Kumppani vai kilpailija?
Photo by European Commission

Kumppani vai kilpailija?

UPI raportti 37

Russia as an international actor: The view from Europe and the US

Sean P. Robertsin kirjoittama raportti esittää yhteenvedon eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten tutkijoiden ja kansainvälisen politiikan ammattilaisten näkemyksistä Venäjän kansainvälisestä roolista. Raportin mukaan Venä-jää ei nähdä strategisena kumppanina EU:lle tai Yhdysvalloille vaan sen kanssa tehdään yhteistyötä harvoissa asioissa, joissa on yhteisiä intres-sejä. Venäjän heikkous kansainvälisellä areenalla rajoittaa sen kykyä olla strateginen kumppani. Toisinaan se ei olekaan kyllin vahva ajamaan omaa agendaansa, mutta pystyy silti estämään muiden pyrkimyksiä.

Miksi Venäjä tukee Syyrian hallitusta?
Photo by James Gordon / Wikimedia Commons

Miksi Venäjä tukee Syyrian hallitusta?

Briefing Paper

Responsibility to protect... itself? Russia’s strategy towards the crisis in Syria

Vaikka Venäjä on pyrkinyt esiintymään puolueettomana Syyrian kriisissä, se on tosiasiassa tukenut Bashar al-Assadin hallintoa sekä poliittisesti että sotilaallisesti. Vierailevan tutkijan Marek Menkiszakin mukaan Venäjän päätavoitteena on ollut al-Assadin puolustaminen niin, ettei tämä joutuisi luovuttamaan valtaa oppositiolle. Samalla Venäjä on halunnut ehkäistä länsimaiden tai arabimaiden mahdollisen sotilaallisen väliintulon. Kremlille näyttää kelpaavan mikä tahansa vaihtoehto, joka estää Syyrian hallitusta kaatumasta: Venäjä hyväksyy yhtä lailla konfliktin pitkittymisen ja Syyrian ”libanonisaation” kuin nykyisen tilanteen jäädyttävän väliaikaissopimuksenkin. Näin ollen Venäjän ja länsimaiden yhteistyölle Syyrian kriisissä ei juuri jää mahdollisuuksia.

Globaali merellinen turvallisuusympäristö muuttuu
Photo by EU Naval Force Media and Public Information Office

Globaali merellinen turvallisuusympäristö muuttuu

Euroopan parlamentin raportti

The Maritime Dimension of CSDP: Geostrategic maritime challenges and their implications for the European Union

Globaali merellinen turvallisuusympäristö on muutoksessa. Euroopan parlamentin julkaiseman raportin mukaan EU:n yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa tulisikin päivittää. Upin tutkijat Timo Behr, Jyrki Kallio, Mika Aaltola, Charly Salonius-Pasternak ja koordinaattori Maija Salonen ovat osallistuneet raportin kirjoittamiseen.

Working Paper

Securing global commons: A small state perspective

Mika Aaltola, Joonas Sipilä, Valtteri Vuorisalo

EU:n ulkosuhteet uudella vuosituhannella
Kuva: European External Action Service

EU:n ulkosuhteet uudella vuosituhannella

Raportti 36

Equipping the European Union for the 21st century - National diplomacies, the European External Action Service and the making of EU foreign policy

European Policy Centren kanssa yhteistyössä julkaistussa raportissa Rosa Balfour ja Kristi Raik esittävät, että EU:n ulkosuhde-hallinnon tulee ottaa aktiivinen rooli ulkosuhteiden kehittämisessä ja kyetä sujuvaan yhteistyöhön jäsenmaiden kansallisten ulkoasiainhallintojen kanssa.

EPC Issue Paper

The European External Action Service and National Diplomacies

Rosa Balfour & Kristi Raik (eds.)

FIIA Comment

Eurooppalainen diplomaattiverkko kutistuu

Kristi Raik & Teemu Rantanen

Venäjän monet haasteet
Kuva: Katri Pynnöniemi

Venäjän monet haasteet

Raportti 35

Russian critical infrastructures: Vulnerabilities and policies

Kriittisen infrastruktuurin suojeluohjelman taustalla vaikuttavat huolestuttavat kehityssuunnat: Venäjän taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen kannalta keskeinen infrastruktuuri on rapistumassa, ja samaan aikaan maan poliittisten instituutioiden legitimiteetti heikkenee. Viime vuosien suuret katastrofit – etenkin vuoden 2010 metsäpalot – ovat asettaneet Venäjän hallituksen lupauksen "järjestyksestä ja vakaudesta" todelliseen testiin.

Ma 28.4.2014 klo 14:00-16:00

Responsibility to Protect: From principle to practice

Vaatii ilmoittautumisen

Ti 29.4.2014 klo 09:30-11:00

Russia, Ukraina and Changing Security Challenges for the West

Vaatii ilmoittautumisen

Kerran kuussa

UPI Breakfast Briefing

Aamupalatilaisuuksissa käsitellään Euroopan unionin ajankohtaisia, Suomea ja suomalaisia koskevia aiheita. Tilaisuudet järjestetään eduskunnan lisärakennuksen kansalaisinfossa.

Mediassa, 23.4.2014

Uusi Nato-sopimus 'lisää marginaalisesti Suomen pelotetta'

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola kommentoi Uudelle Suomelle 18.4. toukokuussa voimaan tulevaa Suomen ja Naton välistä isäntämaatukisopimusta. Aaltolan mukaan sopimus lisää marginaalisesti Suomen pelotetta ja integraatiota Naton kanssa.

Mediassa, 23.4.2014

Japanilaiset kannattavat valaanpyyntiä, mutta eivät syö valaan lihaa

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Bart Gaens sanoi Helsingin Sanomissa 22.4., että vaikka japanilaiset kannattavat valaanpyyntiä, heitä näkee harvoin syövän valaanlihaa. Gaensin mukaan taloudellisesti ICR:n valaanpyynnissä ei ole mitään järkeä.

Mediassa, 23.4.2014

Tutkija: Venäjä saavuttanut keskeisen tavoitteensa Ukrainassa

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola kommentoi Ukrainan kriisiä Ilta-Sanomissa 18.4. Aaltolan mukaan Venäjä on saavuttanut Ukrainassa sen, mitä on tavoitellutkin.

Ulkopolitiikka 1/2014 – Euroopan paletti

Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä

Osmo Apunen: Silmän politiikkaa

Ulkopoliittinen instituutti 1961-2006
15€ + mahdolliset postikulut

EILEN - Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia

Eilen-arkisto on Ulkopoliittisen instituutin ylläpitämä kaikille avoin verkkoarkisto, johon on koottu Suomen ulkopolitiikan keskeiset dokumentit ja puheet. Lisäksi arkistossa on kronologia, johon on kirjattu Suomen ulkopolitiikan merkittävimmät tapahtumat vuodesta 1973 lähtien.

Hakutermi
Alkamispäivä Päättymispäivä  
Hae

Euroopan unioni

Euroopan unioni

Euroopan unioni -tutkimusohjelma keskittyy unionin globaaliin ja alueelliseen merkitykseen unohtamatta unionin sisäistä dynamiikkaa. Ohjelman keskeisiä teemoja ovat EU:n ulkosuhteet, talouspolitiikka ja institutionaalinen kehitys.

EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä

EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä

EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelma seuraa EU:n itäistä naapurustoa, erityisesti Venäjän sisä- ja ulkopolitiikkaa. Ohjelman keskeisiä tutkimusaiheita ovat muiden muassa alueen yleinen poliittinen kehitys sekä energia- ja ilmastopolitiikka. Lisäksi ohjelma tutkii kansainvälisten suhteiden kehityskulkuja unionin itäisessä naapurustossa ja alueen suhdetta unioniin.

Globaali turvallisuus

Globaali turvallisuus

Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma lähestyy turvallisuutta laaja-alaisena globaalina haasteena. Ohjelma tarkastelee sellaisia globaalin turvallisuuspolitiikan muutostrendejä, joilla on vaikutuksia Euroopan ja Suomen turvallisuusympäristön kehitykseen. Ohjelman keskeisiä tutkimusaiheita ovat globaalin hallintajärjestelmän kehitys, suurvaltarakenteen muutokset, merkittävät funktionaaliset ja alueelliset turvallisuuden ja turvattomuuden tekijät, transatlanttisen suhteen rooli maailmanpolitiikassa sekä eurooppalaisen turvallisuuspolitiikan eri ulottuvuudet.

Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskus

Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskuksen tavoitteena on tuottaa tutkimusta ja asiantuntemusta Yhdysvaltojen globaalista roolista ja sen ulko- ja sisäpolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä. Tutkimuskeskus toimii Ulkopoliittisen instituutin globaali turvallisuus tutkimusohjelman yhteydessä. Jane ja Aatos Erkon säätiö tukee UPIn Yhdysvaltoihin liittyvää tutkimusta.