Turvallisuusneuvoston oikeudelliset velvoitteet
Kuva: Jeffrey Zeldman / Flickr / Creative Commons 2.0

Turvallisuusneuvoston oikeudelliset velvoitteet

FIIA Analysis 5

Can the Law Help? Debating Security Council Inaction on Syria

YK:n turvallisuusneuvoston toimettomuus Syyrian kriisin suhteen on herättänyt laajaa vastenmielisyyttä. Oikeusoppineiden keskuudessa on kuitenkin käyty keskustelua siitä, voidaanko turvallisuusneuvoston katsoa olevan oikeudellisesti velvoitettu toimimaan laajamittaisten julmuuksien torjumiseksi. Vaikka velvollisuutta korostava näkökulma on kiistanalainen, se on osoitus siitä, että turvallisuusneuvoston toimettomuus on johtanut oikeusoppineet hakemaan ratkaisuja kansainvälisoikeudellisesti sitovasta sääntelystä. Vanhempi tutkija Katja Creutz analysoi keskustelua turvallisuusneuvoston oikeudellisista velvoitteista.

Pohjois-Korean pattitilanne
Kuva: NASA

Pohjois-Korean pattitilanne

Briefing Paper 180

No light in sight on the Korean Peninsula: Lingering threats and regional responses

Tilanne Korean niemimaalla on hyvin arvaamaton ja muodostaa uhkan niin alueelliselle vakaudelle kuin globaalille turvallisuudelle. Pohjois-Korean talous ei vaikuta olevan merkittävästi kohentumassa, ja on kyseenalaista, kuinka kauan maan poliittinen järjestelmä voi pysyä pystyssä. Jyrki Kallion ja Bart Gaensin mukaan Pohjois-Korea tuskin luopuu ydinohjelmastaan, vaikka kansainvälinen yhteisö on asettanut luopumisen ehdoksi avulle ja taloudelliselle yhteistyölle.

FIIA Comment

Sotilasparaati rauhan asialla?

Elina Sinkkonen

Venäjän hybridisota Ukrainassa
Kuva: Robin Koskas / Flickr / Creative Commons 2.0

Venäjän hybridisota Ukrainassa

Raportti 43

Russia’s Hybrid War in Ukraine: Breaking the Enemy’s Ability to Resist

Venäjän Ukrainaa vastaan hyödyntämää toimintatapaa on usein kutsuttu hybridisodaksi. Sen tarkoitus on saada voitto vihollisesta ilman suuren mittakaavan sotilaallista hyökkäystä murtamalla vihollisen kyky tehdä vastarintaa. Hybridisota rakentuu sotilaallisten ja ei-sotilaallisten keinojen hyödyntämiselle yhdessä, ja sitä varten voidaan valjastaa käytännössä kaikki valtion käytettävissä olevat keinot. András Rácz kysyy raportissaan, onko Venäjän Ukrainassa hyödyntämä toimintatapa yleispätevä malli, jota voidaan soveltaa missä tahansa.

FIIA Comment

Integraatio vai valtioliitos?

Sinikukka Saari

FIIA Comment

Suomi hybridisodankäynnin kohteena

Charly Salonius-Pasternak & Jarno Limnéll

Venäjän uusi sotilasdoktriini
Kuva: Ana Paula Hirama / Flickr / Creative Commons 2.0

Venäjän uusi sotilasdoktriini

Raportti

Venäjän sotilasdoktriinit vertailussa - Nykyinen versio viritettiin kriisiajan taajuudelle

Venäjän sotilasdoktriini päivitettiin viime vuoden lopulla ajankohtana, jolloin Venäjän ja Ukrainan välillä on käynnissä vakava konflikti. Vanhempi tutkija Katri Pynnöniemi Ulkopoliittisesta instituutista ja kapteeniluutnantti James Mashiri Puolustusvoimista tarkastelevat raportissaan Venäjän sotilasdoktriiniin tehtyjä muutoksia ja niiden merkitystä Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta.

EU:n ilmastopolitiikka muutoksessa
Kuva: Alfred T. Parker / Library of Congress

EU:n ilmastopolitiikka muutoksessa

Briefing Paper

The EU's Energy Union: Towards an integrated European energy market?

Tulevaisuuden ilmastopolitiikan kannalta EU:n päästökauppajärjestelmän kolmas kausi (vuodet 2013–2020) on erityisen tärkeässä roolissa. Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (Carbon capture and storage, CCS) on yksi menetelmä, jolla päästökauppajärjestelmää voidaan tehostaa tulevaisuudessa. Useat CCS-menetelmät ovat jo teknisesti toteuttamiskelpoisia, mutta toistaiseksi EU:n päästökauppajärjestelmä ei ole onnistunut kannustamaan CCS-tekniikkaan pohjautuvia investointeja. Jarkko Leväsen kirjoittama FIIA Briefing Paper tarkastelee CCS-tekniikoiden näkymiä osana EU:n ilmastopolitiikkaa.

Ukrainan haasteet
Kuva: jamesbwerk / Flickr

Ukrainan haasteet

Briefing Paper

The war and reforms in Ukraine: Can it cope with both?

Arkady Moshes tarkastelee Ukrainalla edessään olevia haasteita tuoreessa Briefing Paperissa. Ukrainan itäosissa käynnissä oleva sotilaallinen konflikti on keskeisin maan sisäistä poliittista tilannetta määrittelevä tekijä. Niin kauan kuin konflikti vahvistaa käsitystä siitä, että vain uudistunut Ukraina voi selvitä sodasta, se voi edistää maassa tehtäviä muutoksia. Toisaalta konflikti vaikeuttaa uudistusten tekemistä, koska se kuluttaa maan voimavaroja ja – mikä vielä tärkeämpää – koska Ukraina voi perustella sillä omaa toimettomuuttaan.

Kongressin sodanjulistusvalta
Kuva: Roman Boed / Flickr

Kongressin sodanjulistusvalta

Working Paper

The US Congress and decision-making on war: Debates on war powers in the separation of powers system

Anna Kronlundin Working Paper käsittelee Yhdysvaltain presidentin ja kongressin sodanjulistusvaltaa. Presidentti Barack Obaman toimet esimerkiksi Libyassa (2011) ja Syyriassa (2013) sekä viime aikojen kohdistetut toimet Isiliä vastaan Irakissa ja Syyriassa ovat herättäneet keskustelua siitä, miten presidentin valta armeijan ylipäällikkönä suhtautuu kongressin valtaan. Tulisiko presidentin saada kongressilta hyväksyntä Yhdysvaltojen sotavoimien käytölle, ja jos tulisi niin missä tilanteissa?

FIIA Comment

Republikaanit ovat nyt niskan päällä

Mika Aaltola

FIIA Comment

Yhdysvallat valmistautuu Arktisen neuvoston puheenjohtajuuteen

Juha Käpylä & Harri Mikkola

Itä-Ukrainan separatistien tukeminen tulee Venäjälle kalliiksi
Kuva: ETYJ / Evgeniy Maloletka

Itä-Ukrainan separatistien tukeminen tulee Venäjälle kalliiksi

FIIA Analysis

Not another Transnistria: How sustainable is separatism in Eastern Ukraine?

Itä-Ukrainan tilannetta verrataan usein Moldovan separatistialueen Transnistrian tilanteeseen. On kuitenkin koko joukko tekijöitä, jotka erottavat näitä kahta tapausta ja jotka tekevät ”Novorossijan” separatistihankkeesta Venäjälle vaikeammin ylläpidettävän kuin Transnistriasta. Merkittävin ero on se, että toisin kuin Transnistria, Itä-Ukrainaan perustetut Donetskin ja Luhanskin kansantasavallat eivät nykyisellään kykene vaikuttamaan Ukrainan politiikan ja talouden jokapäiväiseen toimintaan. Vanhemman tutkijan András Ráczin ja ohjelmajohtaja Arkady Mosheksen kirjoittama FIIA Analysis vertaa Itä-Ukrainan separatistialueita ja Moldovasta irtautunutta Transnistriaa.

EU:n Venäjän vastaiset pakotteet
Kuva: Emiliano / Flickr.com

EU:n Venäjän vastaiset pakotteet

Briefing Paper

EU sanctions against Russia: Europe brings a hard edge to its economic power

EU on vastannut Ukrainan kriisiin asettamalla Venäjää vastaan poliittisia ja talouspakotteita. Nämä pakotepäätökset eroavat olennaisesti EU:n aiemmasta pakotepolitiikasta. Kristi Raikin, Niklas Helwigin ja Juha Jokelan mukaan pakotteet eivät ole diplomatian vaihtoehto, vaan pakotteiden kiristämisellä on nimenomaan painostettu Venäjää osallistumaan kriisin ratkaisemiseen neuvotteluteitse.

FIIA Comment

Ukrainan tulitauko

Arkady Moshes

Euraasian talousunionilla edessään kivinen tie
Kuva: The Presidential Press and Information Office of Russia

Euraasian talousunionilla edessään kivinen tie

FIIA Analysis

The Eurasian Economic Union: Breaking the pattern of post-Soviet integration?

Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin muodostama Euraasian talousliitto kattaa 170 miljoonan ihmisen markkina-alueen, jonka yhteenlaskettu bruttokansantuote on lähes kolme biljoonaa dollaria. Unionin on määrä tulla voimaan vuoden 2015 alussa. Teoriassa se voi muuttaa alueen taloudelliset suhteet täysin ja tarjota entisen Neuvostoliiton alueelle vaihtoehdon EU:lle. Käytännössä instituutioiden heikkous ja jäsenvaltioiden välinen suuri epäsuhta edelleen vaikeuttavat suhteiden lähentämistä. Ukrainan kriisin aikana syntyneessä, yhä kielteisemmässä kansainvälisessä tilanteessa tämä heikentää Euraasian talousunionin tulevaisuudennäkymiä ja kykyä vastata jäsenmaiden odotuksiin. Uusin FIIA Analysis tarkastelee Euraasian talousunionia sen eri jäsenmaiden näkökulmista.

To 15.10.2015 klo 9:00-10:30

Carbon Markets and Paris Expectations - Separating rhetoric and reality

Vaatii ilmoittautumisen

Ke 21.10.2015 klo 9:00-11:00

The State of Democracy in the European Union

Vaatii ilmoittautumisen

 

Mediassa, 9.10.2015

Tutkija: Venäjä ei piittaa siviiliuhreista

Syyriassa tilanne kiristyy. Venäjä on väittänyt, että se kohdistaa pommituksensa Syyriassa terrorijärjestö Isisiä vastaan. Yhdysvallat väittää, että iskut ovat osuneet paljolti muihin kapinallisiin. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta kertoi 9.10. ilmestyneelle Suomen Kuvalehdelle (SK 41/2015) näkemyksensä aiheesta.

Mediassa, 9.10.2015

Mika Aaltola analysoi Nobelin rauhanpalkinnon myöntämisen syitä

Nobelin rauhanpalkinto 2015 on myönnetty niin sanotulle Tunisian kansallisen vuoropuhelun kvartetille. Se on kansalaisjärjestöistä koostuva yhteenliittymä, joka on edistänyt Tunisian rauhanomaista demokratiakehitystä. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola oli Yle radion Ajantasassa keskustelemassa aiheesta heti palkinnon saajan ratkettua 9.10.

Mediassa, 7.10.2015

Tutkija: Syyriassa alkamassa maaoperaatio

Ylen aamu-tv:ssä 7.10. vieraillut Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola näkee Syyrian tulevaisuuden synkkänä. Naton ja Venäjän ilmaiskuilla kriisi ei ratkea. Aaltolan mukaan laajempi maaoperaatio on vain ajan kysymys.

Ulkopolitiikka 3/2015 – Uusi järjestys

Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä

Osmo Apunen: Silmän politiikkaa

Ulkopoliittinen instituutti 1961-2006
15€ + mahdolliset postikulut

EILEN - Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia

Eilen-arkisto on Ulkopoliittisen instituutin ylläpitämä kaikille avoin verkkoarkisto, johon on koottu Suomen ulkopolitiikan keskeiset dokumentit ja puheet. Lisäksi arkistossa on kronologia, johon on kirjattu Suomen ulkopolitiikan merkittävimmät tapahtumat vuodesta 1973 lähtien.

Hakutermi
Alkamispäivä Päättymispäivä  
Hae

Euroopan unioni

Euroopan unioni

Euroopan unioni -tutkimusohjelma keskittyy unionin globaaliin ja alueelliseen merkitykseen unohtamatta unionin sisäistä dynamiikkaa. Ohjelman keskeisiä teemoja ovat EU:n ulkosuhteet, talouspolitiikka ja institutionaalinen kehitys.

EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä

EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä

EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelma seuraa EU:n itäistä naapurustoa, erityisesti Venäjän sisä-, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ohjelman keskeisiä tutkimusaiheita ovat muiden muassa alueen yleinen poliittinen kehitys sekä Euraasian integraatioprosessi. Lisäksi ohjelma tutkii kansainvälisten suhteiden kehityskulkuja unionin itäisessä naapurustossa ja alueen suhdetta unioniin.

Globaali turvallisuus

Globaali turvallisuus

Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma lähestyy turvallisuutta laaja-alaisena globaalina haasteena. Ohjelma tarkastelee sellaisia globaalin turvallisuuspolitiikan muutostrendejä, joilla on vaikutuksia Euroopan ja Suomen turvallisuusympäristön kehitykseen. Ohjelman keskeisiä tutkimusaiheita ovat globaalin hallintajärjestelmän kehitys, suurvaltarakenteen muutokset, merkittävät funktionaaliset ja alueelliset turvallisuuden ja turvattomuuden tekijät, transatlanttisen suhteen rooli maailmanpolitiikassa sekä eurooppalaisen turvallisuuspolitiikan eri ulottuvuudet.

Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskus

Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskuksen tavoitteena on tuottaa tutkimusta ja asiantuntemusta Yhdysvaltojen globaalista roolista ja sen ulko- ja sisäpolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä. Tutkimuskeskus toimii Ulkopoliittisen instituutin globaali turvallisuus tutkimusohjelman yhteydessä. Jane ja Aatos Erkon säätiö tukee UPIn Yhdysvaltoihin liittyvää tutkimusta.