Euroopan unioni ja strateginen kilpailu

Euroopan unioni ja strateginen kilpailu -tutkimusohjelma tuottaa tutkimusta ja tietoa Euroopan unionista ja sen roolista kansainvälisen strategisen kilpailun kiristyessä.

Tutkimusteemat:

  1. EU:n globaali rooli ja toimintaedellytykset strategisen kilpailun oloissa

  2. EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan, yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan ja eurooppalaisen puolustusyhteistyön kehitys

  3. EU:n ja integraation suuret kehityslinjat ja vallankäyttöjärjestelmän muutokset

  4. EU:n keskeisten jäsenmaiden Eurooppa-politiikka

Tutkimuksen painopisteet ovat EU:n ulkosuhteet ja globaalin roolin eri ulottuvuudet. EU:n globaalia roolia ja toimintaedellytyksiä tarkastellaan vasten muuttuvaa kansainvälistä toimintaympäristöä, jossa korostuu suurvaltojen välinen strateginen kilpailu.

EU:n ulkosuhdetutkimuksen painotuksiin kuuluu EU:n yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka ja eurooppalainen puolustusyhteistyö. Lisäksi siinä keskitytään EU:n kansainvälisiin kumppanuuksiin ja erityisesti Lähi-itään ja Afrikkaan. Ohjelmassa tutkitaan myös unionin taloudellisia ulkosuhteita ulkopolitiikan välineenä.

EU:n ja integraation suuret kehityslinjat muodostavat ohjelman toisen painopisteen. EU:n vallankäyttöjärjestelmän eli toimielinten ja niiden välisten suhteiden tutkimus keskittyy unionissa kulloinkin käynnissä oleviin uudistuksiin ja kehityskulkuihin. Keskeisten EU:n jäsenmaiden Eurooppa-politiikkaa tutkimalla pyritään arvioimaan jäsenmaiden välistä dynamiikkaa.

Tutkimusohjelma on vahvasti verkottunut Eurooppaan ja pyrkii jatkuvasti vahvistamaan ja laajentamaan yhteistyösuhteitaan kotimaisten ja ulkomaisten tutkimuslaitosten kanssa.

Yhteistyöverkostot

 

TEPSA

Trans European Policy Studies Association (TEPSA)

Vuonna 1974 perustettu TEPSA on vanhin yleiseurooppalainen eurooppalaisten asioiden tutkimusverkosto. Se koostuu alan johtavista tutkimusinstituuteista ympäri Euroopan. TEPSAn toimitilat sijaitsevat Brysselissä. Järjestön tavoitteena on tuottaa korkeatasoista tutkimusta Euroopan integraatiosta ja herättää keskustelua Eurooppa-politiikan linjauksista ja mahdollisuuksista. Tähän pyritään eurooppalaisten ja kansallisten instituutioiden sekä akateemisen ja tutkimusyhteisön vuorovaikutuksella.

 

European Policy Institutes Network (EPIN)

EPIN on dynaamisten asiantuntijaryhmien ja tutkimusinstituuttien yhteistyöverkosto, jonka puitteissa keskitytään ajankohtaiseen EU:ta ja Eurooppaa koskevaan poliittiseen keskusteluun. EPINillä on 30 jäseninstituuttia ja –järjestöä yhteensä 26 eri maassa, mukaan lukien lähes kaikki EU:n jäsenmaat sekä kandidaattimaat. EPIN pyrkii edistämään keskustelua Euroopan tulevaisuudesta tuottamalla asiantuntija-analyysejä ajankohtaisista tapahtumista sekä tarjoamalla kansallisia keskusteluja selventävää taustatietoa.

 

Euromesco

Euromescon tavoitteena on luoda Euroopan ja Välimeren alueen maiden välille uusia yhteistyösuhteita ja siten laajentaa keskustelua yhteisistä huolenaiheista. Euromescon puitteissa käytävä dialogi liittyy pääasiassa Euro-Mediterranean Partnership (EMP) -yhteistyösopimukseen ja Euroopan Naapuruuspolitiikkaan (ENP). Verkosto tarjoaa foorumin, jolla voidaan keskustella myös sellaisista tärkeistä asioista, jotka normaalisti olisivat liian arkaluonteisia yhteistyösopimukseen kuuluvien valtioiden hallitustenvälisiin keskusteluihin. 

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Uusimmat julkaisut

Alaranta, Toni (2023). Turkey’s Transformed State Identity. Teoksessa Özerdem, Alpaslan; Öztürk, Ahmet Erdi (toim.): A Companion to Modern Turkey's Centennial: Political, Sociological, Economic and Institutional Transformations since 1923. Edinburgh university press.