Euroopan unioni

Euroopan unioni -tutkimusohjelma keskittyy unionin ulkosuhteisiin ja sen globaaliin ja alueelliseen merkitykseen unohtamatta unionin sisäistä dynamiikkaa. Ohjelman keskeisiä teemoja ovat EU:n ulkosuhteet, integraation kehityslinjat ja unionin poliittinen järjestelmä.

EU:n ulkosuhteita – mukaan lukien sen päätöksenteko ja johtajuus – tutkitaan ohjelmassa laaja-alaisesti. Keskeisiä aiheita EU:n ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikat, naapurusto ja energiaturvallisuus. Unionin ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden rajapinnassa olevia kysymyksiä tarkastellaan terrorismiin ja radikalisaatioon liittyen. Alueellisesti ohjelman tutkimus painottuu unionin itäiseen ja eteläiseen naapurustoon. Tutkimusagendalla on myös Turkin ja EU:n väliset suhteet sekä unionin Arktisen alueen politiikka.

Muita keskeisiä EU:n ulkosuhdeaiheita – esimerkiksi unionin kauppapolitiikkaa, suhteita Venäjän kanssa ja transatlanttisia suhteita – tutkitaan myös instituutin muissa ohjelmissa sekä ohjelmien välisenä yhteistyönä. Sama koskee pohjoismaista yhteistyötä sekä EU:n puitteissa että yleisemmin.  

Integraation kehityslinjojen sekä EU:n toimielin- ja päätöksentekojärjestelmän tutkimuksessa korostuu talous- ja rahaliiton uudistamisen, integraation eriytyminen ja brexitin poliittiset vaikutukset. Lisäksi ohjelmassa tarkastellaan jäsenmaiden EU-politiikkojen kehitystrendejä, mukaan lukien EU-vastaisen populismin nousu.

EU-ohjelman pyrkii tuottamaan koreatasoista tutkimusta, joka palvelee myös poliittista päätöksentekoa ja laajaa yleisöä. Tutkimusohjelma on vahvasti verkottunut Eurooppaan ja pyrkii jatkuvasti vahvistamaan ja laajentamaan yhteistyösuhteitaan.

 

Yhteistyöverkostot

 

Trans European Policy Studies Association (TEPSA)

Vuonna 1974 perustettu TEPSA on vanhin yleiseurooppalainen eurooppalaisten asioiden tutkimusverkosto. Se koostuu alan johtavista tutkimusinstituuteista ympäri Euroopan. TEPSAn toimitilat sijaitsevat Brysselissä. Järjestön tavoitteena on tuottaa korkeatasoista tutkimusta Euroopan integraatiosta ja herättää keskustelua Eurooppa-politiikan linjauksista ja mahdollisuuksista. Tähän pyritään eurooppalaisten ja kansallisten instituutioiden sekä akateemisen ja tutkimusyhteisön vuorovaikutuksella.

 

European Policy Institutes Network (EPIN)

EPIN on dynaamisten asiantuntijaryhmien ja tutkimusinstituuttien yhteistyöverkosto, jonka puitteissa keskitytään ajankohtaiseen EU:ta ja Eurooppaa koskevaan poliittiseen keskusteluun. EPINillä on 30 jäseninstituuttia ja –järjestöä yhteensä 26 eri maassa, mukaan lukien lähes kaikki EU:n jäsenmaat sekä kandidaattimaat. EPIN pyrkii edistämään keskustelua Euroopan tulevaisuudesta tuottamalla asiantuntija-analyysejä ajankohtaisista tapahtumista sekä tarjoamalla kansallisia keskusteluja selventävää taustatietoa.

 

Euromesco

Euromescon tavoitteena on luoda Euroopan ja Välimeren alueen maiden välille uusia yhteistyösuhteita ja siten laajentaa keskustelua yhteisistä huolenaiheista. Euromescon puitteissa käytävä dialogi liittyy pääasiassa Euro-Mediterranean Partnership (EMP) -yhteistyösopimukseen ja Euroopan Naapuruuspolitiikkaan (ENP). Verkosto tarjoaa foorumin, jolla voidaan keskustella myös sellaisista tärkeistä asioista, jotka normaalisti olisivat liian arkaluonteisia yhteistyösopimukseen kuuluvien valtioiden hallitustenvälisiin keskusteluihin. 

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Menneet tapahtumat

EU sanctions policy for a geopolitical era
27.05.2020 13:00 -
Vaatii rekisteröitymisen
EU:n ulkoinen terrorismin torjunta
30.01.2020 10:00 -
Kutsutilaisuus
Eurooppa-neuvoston jälkilöylyt
18.12.2019 14:00 -
Kutsutilaisuus
Europe's possibilities to forge multilateralism
11.12.2019 14:00 -
Kutsutilaisuus
TEPSA 2019 Finnish Pre-Presidency Conference
06.06 - 07.06.2019
Kutsutilaisuus
What Future for the EU's Eastern Partnership?
20.05.2019 14:00 -
Kutsutilaisuus

Uusimmat julkaisut

05 / 2020

Sharpening EU sanctions policy: Challenges and responses in a geopolitical era

Niklas Helwig Niklas Helwig Juha Jokela Juha Jokela Ville Sinkkonen Ville Sinkkonen Matti Pesu Matti Pesu Clara Portela Clara Portela Clara Portela Clara Portela
05 / 2020

Sharpening EU sanctions policy for a geopolitical era

Niklas Helwig Niklas Helwig Juha Jokela Juha Jokela Clara Portela Clara Portela Clara Portela Clara Portela

Helwig, Niklas & Paulus, Alexandra (2020). Preparing for the unknown. Teoksessa Becker, Simone (toim.): International Secuirty Forum Bonn 2019 - Conference Report . 41-47.