Utrikespolitiska institutets verksamhet övervakas av en styrelse som riksdagen utser. Institutets styrelse beslutar bl.a. om institutets ekonomi och forskningsprogram. Institutets forskare genomför programmet i enlighet med den vetenskapliga autonomin. Styrelsen utnämner även institutets direktör.

Utrikespolitiska institutets styrelse 2020-2024

Ordförande: Kai Sauer, understatssekreterare, utrikesministeriet
Mandatperiod: 01.01.2020–31.12.2024

Vice ordförande: Anu Kantola, professor, statsvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet
Mandatperiod: 01.01.2020–31.12.2024

Medlemmar:

Risto Heiskala, professor, direktör, forskarkollegiet, Tammerfors universitet
Mandatperiod: 01.01.2020–31.12.2024

Ville Kaunisto, riksdagsledamot
Mandatperiod: 1.1.2022-31.12.2026

Kimmo Kiljunen, riksdagsledamot
Mandatperiod: 1.1.2022-31.12.2026

René Nyberg, ambassadör
Mandatperiod: 07.07.2020–31.12.2024

Sakari Puisto, riksdagsledamot
Mandatperiod: 1.1.2022-31.12.2026

Paula Vanninen, professor, Verifin, Helsingfors universitet
Mandatperiod: 01.01.2020–31.12.2024

Lauri Voionmaa, statsministerns specialmedarbetare (internationella frågor), statsrådets kansli
Mandatperiod: 11.2.2021–31.12.2024