Utrikespolitiska institutet leds av en styrelse som väljs av riksdagen. Styrelsemedlemmar är statssekreterare för EU-ärenden Kare Halonen (ordförande), riksdagsledamot Sirkka-Liisa Anttila, riksdagsledamot Simon Elo, professor Laura Kolbe (vice ordförande), professor Ilkka Liikanen, ambassadör René Nyberg, forskningsprofessor Monica Tennberg, riksdagsledamot Lenita Toivakka och professor Tarja Väyrynen.

Institutets styrelse besluter bl.a. om institutets ekonomi och forskningsprogram. Institutets forskare genomför programmet i enlighet med den vetenskapliga autonomin. Styrelsen utnämner även institutets direktör.