Utrikespolitiska institutets verksamhet övervakas av en styrelse som riksdagen utser. Institutets styrelse beslutar bl.a. om institutets ekonomi och forskningsprogram. Institutets forskare genomför programmet i enlighet med den vetenskapliga autonomin. Styrelsen utnämner även institutets direktör.

Utrikespolitiska institutets styrelse 2020-2024

Ordförande: Klaus Korhonen, ambassadör
Mandatperiod: 1.2.2024. – 31.12.2024

Vice ordförande: Anu Kantola, professor, statsvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet
Mandatperiod: 01.01.2020–31.12.2024

Medlemmar:

Risto Heiskala, professor, direktör, forskarkollegiet, Tammerfors universitet
Mandatperiod: 01.01.2020–31.12.2024

Ville Kaunisto, riksdagsledamot
Mandatperiod: 1.1.2022-31.12.2026

Kimmo Kiljunen, riksdagsledamot
Mandatperiod: 1.1.2022-31.12.2026

Jari Luoto, statssekreterare för EU-ärenden
Mandatperiod: 18.12.2023–31.12.2024

René Nyberg, ambassadör
Mandatperiod: 07.07.2020–31.12.2024

Sakari Puisto, riksdagsledamot
Mandatperiod: 1.1.2022-31.12.2026

Paula Vanninen, professor emerita, Helsingfors universitet
Mandatperiod: 01.01.2020–31.12.2024