Utrikespolitiska institutet leds av en styrelse som väljs av riksdagen. Institutets styrelse beslutar bl.a. om institutets ekonomi och forskningsprogram. Institutets forskare genomför programmet i enlighet med den vetenskapliga autonomin. Styrelsen utnämner även institutets direktör.

Utrikespolitiska institutets styrelse 2020-2024

Ordförande: Kai Sauer, understatssekreterare, utrikesministeriet
Mandatperiod: 01.01.2020–31.12.2024

Vice ordförande: Anu Kantola, professor, statsvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet
Mandatperiod: 01.01.2020–31.12.2024

Medlemmar:

Sirkka-Liisa Anttila, minister och riksdagsledamot emeritus
Mandatperiod: 01.01.2017–31.12.2021

Simon Elo, chef för samhällsrelationer, Cancerorganisationerna
Mandatperiod: 01.01.2017–31.12.2021

Risto Heiskala, professor, direktör, forskarkollegiet, Tammerfors universitet
Mandatperiod: 01.01.2020–31.12.2024

Mikael Mattlin, professor, statslära, Åbo universitet
Mandatperiod: 01.01.2020–31.12.2024

Lenita Toivakka, direktör för internationella ärenden, Centralhandelskammaren; ICC ledare i Finland
Mandatperiod: 01.01.2017–31.12.2021

Paula Vanninen, professor, Verifin, Helsingfors universitet
Mandatperiod: 01.01.2020–31.12.2024

Lauri Voionmaa, statsministerns specialmedarbetare (internationella frågor), statsrådets kansli
Mandatperiod: 11.2.2021–31.12.2024