EU talouskriisin jälkeen

henkilöt

Hankkeessa tutkittiin Euroopan unionin kehityssuuntia talouskriisin jälkeen sekä niiden vaikutusta koko unioniin ja erikseen Suomeen. Tutkimushankkeen tavoitteena oli tarjota tukea ja välineitä suomalaiseen poliittiseen päätöksentekoon sekä luoda pohjaa laajemmalle kansalaiskeskustelulle Suomessa.

Tutkimushankkeen keskeinen olettamus oli, että käsillä oleva kriisi on alleviivannut talouden ja politiikan kytköstä. Yhtäältä rahoitus- ja talouskriisi on johtanut poikkeuksellisiin politiikkatoimiin. Toisaalta kriisin liittyvillä poliittisilla päätöksillä on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Kriisin ja sen vaikutusten kokonaisvaltainen analysointi edellyttääkin monitieteistä lähentymistapaa. Hankkeen tieteellisenä tavoitteena oli edistää taloustieteiden ja politiikan tutkimuksen välistä vuoropuhelua.

Hankkeen toteuttivat yhdessä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA ja Ulkopoliittinen instituutti UPI. Tutkimuksen toteuttavaan tutkimusryhmään kuului tutkijoita molemmista tutkimuslaitoksista. ETLAn puolelta tutkimushanketta johti tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ja UPIn puolelta johtaja Teija Tiilikainen.

Tutkimus valmistui toukokuussa 2014. Hanketta rahoitti Jane ja Aatos Erkon säätiö.

 

Julkaisuja

Juha Jokela, Markku Kotilainen, Teija Tiilikainen, Vesa Vihriälä: EU:n suunta: Kuinka tiivis liitto? UPI raportti 39 8.5.2014.

Päivi Leino & Janne Salminen: Beyond the Euro Crisis: European constitutional dilemmas and Treaty amendments, Briefing Paper 154, 14.5.2014.

Teija Tiilikainen: Who leads the new EMU? Implications of the Economic Crisis for the EU’s Institutions, Briefing Paper 149, 11.2.2014.

Jokela, Juha (ed.): Multi-speed Europe? Differentiated Integration in the External Relations of the European Union, FIIA Report 38, 31.1.2014.

Samu Kurri: Updating The EMU: Differentiated economic integration in the European Union, Briefing Paper 143,6.11.2013.

Juha Jokela: Towards a Deeper EMU: An assessment of political divisions within the EU, Briefing Paper 140, 14.10.2013.

Teija Tiilikainen: Three Options for the EU: Assessing the EU’s powers in a true economic and political union, Briefing Paper 136, 18.9.2013.

Tapahtumia

EU:n suunta – Kuinka tiivis liitto? – julkaisuseminaari, Hotel Kämp, 8.5.2014.

Parliamentarism in European Economic Governance, Finnish Institute of International Affairs, 31 Jan 2014 (in cooperation with the European Policy Institutes Network)

Which direction for the European Union? Setting the agenda for 2014 and beyond, Finnish Institute of International Affairs, 31 Jan 2014 (in cooperation with the European Policy Institutes Network)

The Options for a True Economic and Monetary Union, Pikkuparlamentti 14.10.2013.

 

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Menneet tapahtumat

Projektiin liittyvät julkaisut

05 / 2014

EU:n suunta: Kuinka tiivis liitto?

Juha Jokela Teija Tiilikainen Markku Kotilainen Vesa Vihriälä