Eurooppa suurvaltakamppailun myllerryksessä: Suomen vaihtoehtojen ja riskien kartoittaminen geotaloudellisessa kilpailussa

Ulkopoliittinen instituutti (UPI), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla toteuttivat yhdessä tutkimushankkeen ”Eurooppa suurvaltakamppailun myllerryksessä: Suomen vaihtoehtojen ja riskien kartoittaminen geotaloudellisessa kilpailussa”. Projekti oli osa valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS). Hanke päättyi loppuvuodesta 2021.

Globaali keskinäisriippuvuus ja sitä ilmentävä globaali kauppajärjestelmä on viime vuosikymmeninä nähty pääasiallisesti rauhaa ja vakautta edistävinä tekijöinä. Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kiihtyvä suurvaltakamppailu uhkaa kuitenkin haastaa tätä käsitystä. Voimapolitiikan ja kansallisen turvallisuuden korostuessa yhä enemmän myös ”talous on turvallisuutta”. Keskinäisriippuvuus nähdään nyt helposti riippuvuutena, joka tekee kansallisvaltiosta haavoittuvaisen toisten haitalliselle vaikuttamiselle. Tuloksena on kilpailullinen turvallisuus, jossa geoekonomia – taloudellisten toimintojen hyödyntäminen poliittisten päämäärien saavuttamiseksi – korostuu.

Kuten 5G-verkkoteknologian ympärillä vellova keskustelu osoittaa, kilpailullinen turvallisuus on ulottunut myös teknologia-alalle, jolla strategisen autonomian ja kontrollin merkitys kasvaa. Vaikka kilpailu teknologian strategisesta hallinnasta on kuumimmillaan Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, sen vaikutuksilta ei voi välttyä kukaan. Myös Eurooppa, Suomi ja näillä aloilla toimivat yritykset ovat alttiita geoekonomisille riskeille, jotka saattavat vaikuttaa markkinoille pääsyyn ja niillä toimimiseen. Tästä syystä tarvitaan parempaa ymmärrystä teknologiakilpailuun liittyvistä keskinäisriippuvuuksista ja haavoittuvuuksista sekä kehittyneempiä tapoja tunnistaa ja arvioida geoekonomisia riskejä.

Hankkeen päätavoitteena oli selvittää Kiinan ja Yhdysvaltojen väliseen suurvaltakilpailuun liittyviä geoekonomisia uhkia ja mahdollisuuksia Euroopan unionille ja eritoten Suomelle sekä arvioida tähän liittyviä toimintavaihtoehtoja.

Tutkimushanketta johti Ulkopoliittisen instituutin Globaali turvallisuus -tutkimusohjelman ohjelmajohtaja Mikael Wigell. Tutkimusryhmään kuuluivat myös vanhempi tutkija Christian Fjäder (UPI) ja johtava tutkija Niklas Helwig (UPI), johtava tutkija Arho Suominen (VTT), vanhempi tutkija Matthias Deschryvere (VTT), tutkimusjohtaja Heli Koski (Etla) ja tutkija Ville Kaitila (Etla). Hanketta koordinoi asiantuntija Anu Ruokamo (UPI).

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Uusimmat julkaisut