Europa och stormaktstävlan: Att kartlägga riskerna och möjligheterna för Finland i den geoekonomiska tävlan

Utrikespolitiska institutet (FIIA), VTT Teknologiska forskningscentralen Ab och ETLA Näringslivets forskningsinstitut genomförde tillsammans forskningsprojektet: ”Europa och stormaktstävlan: att kartlägga riskerna och möjligheterna för Finland i den geoekonomiska kampen”. Projektet var del av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN-TEAS) för 2021, och fortsatte ända till slutet av 2021.

Det globala ömsesidiga beroendet och den globala världshandeln har traditionellt setts som grunden till fred och stabilitet. Den accelererande stormaktstävlan mellan USA och Kina hotar dock att ifrågasätta denna stabilitet. I dessa nya förhållanden av växande maktpolitik, är ekonomi och säkerhet i allt högre grad sammanflätande. Vad som tidigare sågs som positivt ömsesidigt beroende ses nu som potentiellt farligt, vilket gör nationalstater sårbara för externa makters inflytande. Det här har lett till allt starkare strategisk tävlan mellan stormakterna och här utgör geoekonomin – där ekonomiskt beroende utnyttjas för maktpolitiska medel – en allt viktigare tävlingsplan. 

Diskussionen kring 5G teknologin har visat att den nya tidens geoekonomiska tävlan också har sträckt sig till den teknologiska sfären och härvid verkar vikten av strategisk autonomi och statskontroll kontinuerligt öka. Då tävlingen om den strategiska kontrollen av teknologi framförallt sker mellan USA och Kina undgår andra länder inte att påverkas. Företag inom Europa och Finland är härvid känsliga för geoekonomiska risker, vilka kan påverka marknadsinträde och -funktioner. Det är tydligt att det behövs bättre förståelse av dessa beroendeförhållanden och risker relaterade till den teknologisk tävlan, liksom bättre metoder att identifiera och utvärdera geoekonomiska risker.

Huvudsyftet med forskningsprojektet var att analysera riskerna och möjligheterna i den pågående sino-amerikanska geoekonomiska tävlan för den Europeiska unionen och speciellt Finland samt att identifiera relevanta policyval för att hantera dessa.

Forskningsprojektet leddes av programdirektör Mikael Wigell från Utrikespolitiska institutet (FIIA). Forskarna i projektet: äldre forskare Christian Fjäder (FIIA), ledande forskare Niklas Helwig (FIIA), huvudforskare Arho Suominen (VTT), äldre forskare Matthias Deschryvere (VTT), forskningdirektör Heli Koski (Etla) och forskare Ville Kaitila (Etla). Projektet koordinerades av specialist Anu Ruokamo (FIIA).

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Senaste publikationerna