Coronaviruset och dess världsomfattande följder har medfört livlig debatt. Utrikespolitiska institutet sammanställer och uppdaterar forskarnas intervjuer och kommentarer gällande coronaviruset i denna artikel. Sammanfattningen av intervjuerna på finska finner du här.

I medierna

Programdirektör Arkady Moshes intervjuad av Information (2.4.) om Östeuropa under coronakrisen (nyheten på danska).

Institutets direktör Mika Aaltola intervjuades av Svenska Yle (31.3.) till en omfattande artikel om coronavirusets globala inverkan, Kinas och USAs åtgärder. Artikeln innehåller också en sammanfattning på svenska av Aaltolas senaste FIIA publikation.

Äldre forskare Charly Salonius-Pasternak intervjuad av Financial Times (20.3). Länk till artikeln: ”Lentils and war games: why Nordics are well prepared for lockdown”(för prenumeranter).

Charly Salonius-Pasternak intervjuades av Financial Times (12.3.). Enligt forskaren är Finland bättre förberedd än de flesta för att hantera krisen på grund av en lång tradition av att stödja civil resiliens. Länk till artikeln (på engelska, för prenumeranter).

Äldre forskare Saila Heinikoskis intervju i South China Morning Post (7.3.). Forskaren kommenterade bland annat EU:s möjliga reaktioner på viruset. Länk till artikeln (på engelska).

Yngre forskare Mariette Hägglund intervjuades av HBL gällande situationen i Iran (6.3.). Länk till artikeln.

Publikationer

FIIA Comment (Veera Laine, Jussi Lassila): The Covid-19 pandemic in Russia: No applause for Putin’s political play?

FIIA Comment (Tyyne Karjalainen): Tackling Covid-19 calls for trust: Building confidence is part of containing a pandemic

FIIA Comment (Jyrki Kallio): China after the pandemic: Insecurity spills over to contradictory foreign policy actions

FIIA Comment (Marco Siddi): Italy and the Covid-19 emergency: Tackling an unprecedented crisis, with limited EU solidarity

FIIA Comment (Mariette Hägglund): The politicization of Covid-19 in Iran: Domestic and international power play hampers the response 

FIIA Comment (Charly Salonius-Pasternak): Finland’s response to the Covid-19 epidemic: Long-term preparation and specific plans 

FIIA Working Paper (Mika Aaltola): Covid-19 – a trigger for global transformation? Political distancing, global decoupling and growing distrust in health governance 

FIIA rapport (2019): Kokonaisresilienssi ja turvallisuus: tasot, prosessit ja arviointi 

”Under de senaste åren har behovet av att utveckla individens och samhällets resiliens, det vill säga förmågan att motstå störningar och kriser samt anpassa sig till deras konsekvenser, uppstått som en viktig del av övergripande säkerhet. Rapporten definierar begreppet resiliens i detalj och presenterar verktyg för att öka resiliens i det finska samhället.” Läs hela sammanfattningen på svenska här (pdf).

FIIA rapport (2019): Suomen huoltovarmuus ja Baltian alue: Tiivistyvät yhteydet muuttuvassa turvallisuusympäristössä (sammanfattning på engelska).

FIIA rapport (2014): Towards the Geopolitics of Flows: Implications for Finland (rapporten om globala flöden och dess inverkan på Finland finns tillgänglig på engelska).

Aaltola, Mika (2015). Pandemics as staging grounds for resilient world order: SARS, avian flu, and the evolving forms of secure political solidarity. I Thierry Balzacq (red.): Contesting security: strategies and logics. London: Routledge. 205-218.

Aaltola, Mika (2012). Avian flu and embodied global imagery: A study of pandemic geopolitics in the media. Globalizations, 9 (5):667-680.

Senast uppdaterat 3.4.

Saila Heinikoski
Äldre forskare - forskningsprogrammet Europeiska unionen
Charly Salonius-Pasternak
Äldre forskare - forskningsprogrammet Global säkerhet
Mariette Hägglund
Yngre forskare - forskningsprogrammet Global säkerhet
Mika Aaltola
Direktör; chefredaktör för Ulkopolitiikka
Arkady Moshes
Programdirektör – forskningsprogrammet EU:s östra grannskap och Ryssland