Coronaviruset och dess världsomfattande följder har medfört livlig debatt. Utrikespolitiska institutet sammanställer och uppdaterar forskarnas intervjuer och kommentarer gällande coronaviruset i denna artikel. Sammanfattningen av intervjuerna på finska finner du här.

I medierna

Yngre forskare Mariette Hägglund intervjuades av Svenska Yle (11.5) om hur terroristnätverk kan utnyttja den kaos pandemin har medfört.

Äldre forskare Ryhor Nizhnikau kommenterade coronakrisens inverkan på (in)stabilitet i Ukraina för Svenska Yle (10.5).

I en intervju för HBL (5.5), konstaterade Utrikespolitiska institutets direktör Mika Aaltola att den rådande världsordningen sedan andra världskriget är på väg mot sitt slut. Läs artikeln här.

Mariette Hägglund diskuterade EU-Kina relationer i Slaget efter tolv (29.4).

Äldre forskare Charly Salonius-Pasternaks intervju i Dagens Nyheter (28.4).

Direktör Mika Aaltola kommenterade coronapandemins inverkan på pressfriheten. Artikel i HBL (21.4).

Direktör Mika Aaltolas tankar om hur resandet kommer att förändras på grund av coronakrisen i Svenska Yle (18.4).

Äldre forskare Charly Salonius-Pasternak kommenterade Försörjningsberedskapscentralens roll för Östnyland (18.4).

Äldre forskare Jussi Lassila intervjuad av Ny Tid om coronakrisen och Ryssland (16.4).

Ledande forskare Katja Creutz kommenterade Donald Trumps beslut om att frysa WHO finansiering i Aktuellt 17 (15.4).

Äldre forskare Elina Sinkkonen kommenterade koronakrisen i Kina för HBL (11.4).

Svenska Yle (7.4) hänvisade till institutets direktörs Mika Aaltolas kommentar om coronaviruset och resande.

Programdirektör Juha Jokela kommenterade EU:s agerande under coronakrisen in en intervju med HBL (7.4).

Programdirektör Arkady Moshes intervjuad av Information (2.4) om Östeuropa under coronakrisen (nyheten på danska).

Mika Aaltola intervjuades av Svenska Yle (31.3) till en omfattande artikel om coronavirusets globala inverkan, Kinas och USAs åtgärder. Artikeln innehåller också en sammanfattning på svenska av Aaltolas senaste FIIA publikation.

Äldre forskare Charly Salonius-Pasternak intervjuad av Financial Times (20.3). Länk till artikeln: “Lentils and war games: why Nordics are well prepared for lockdown”(för prenumeranter).

Charly Salonius-Pasternak intervjuades av Financial Times (12.3.). Enligt forskaren är Finland bättre förberedd än de flesta för att hantera krisen på grund av en lång tradition av att stödja civil resiliens. Länk till artikeln (på engelska, för prenumeranter).

Äldre forskare Saila Heinikoskis intervju i South China Morning Post (7.3.). Forskaren kommenterade bland annat EU:s möjliga reaktioner på viruset. Länk till artikeln (på engelska).

Yngre forskare Mariette Hägglund intervjuades av HBL gällande situationen i Iran (6.3.). Länk till artikeln.

 
Publikationer

Utrikespolitiska institutets forskning om Covid-19 finns bakom denna länk.

Läs även:

FIIA rapport (2019): Kokonaisresilienssi ja turvallisuus: tasot, prosessit ja arviointi 

“Under de senaste åren har behovet av att utveckla individens och samhällets resiliens, det vill säga förmågan att motstå störningar och kriser samt anpassa sig till deras konsekvenser, uppstått som en viktig del av övergripande säkerhet. Rapporten definierar begreppet resiliens i detalj och presenterar verktyg för att öka resiliens i det finska samhället.” Läs hela sammanfattningen på svenska här (pdf).

FIIA rapport (2019): Suomen huoltovarmuus ja Baltian alue: Tiivistyvät yhteydet muuttuvassa turvallisuusympäristössä (sammanfattning på engelska).

FIIA rapport (2014): Towards the Geopolitics of Flows: Implications for Finland (rapporten om globala flöden och dess inverkan på Finland finns tillgänglig på engelska).

Aaltola, Mika (2015). Pandemics as staging grounds for resilient world order: SARS, avian flu, and the evolving forms of secure political solidarity. I Thierry Balzacq (red.): Contesting security: strategies and logics. London: Routledge. 205-218.

Aaltola, Mika (2012). Avian flu and embodied global imagery: A study of pandemic geopolitics in the media. Globalizations, 9 (5):667-680.

Senast uppdaterat 11.5.

Äldre forskare
Ledande forskare
Direktör, chefredaktör (Ulkopolitiikka-tidskrift)
Programdirektör
Programdirektör
Äldre forskare
Äldre forskare
Programdirektör