Det nordiska utbytesprogrammet

Utrikespolitiska institutet (FIIA) i Finland har redan i flera år haft samarbete med sina syskoninstitut i andra nordiska länder. Det finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2016 tog initiativet till ett officiellt utbytesprogram mellan instituten.

Det nordiska utbytesprogrammet är finansierat med en särskild ordförandebudget, vars mål är att öka synligheten för nordiskt samarbete. Huvudmålet är att öka diskussionen kring utrikespolitik i de nordiska länderna och att stärka forskningskontakterna mellan instituten. Projektet förvaltas av FIIA och ledningsgruppen består av direktörerna för de nordiska utrikespolitiska instituten. Anropet som varit öppet två gånger i året har resulterat i nästan 30 utbyten, därav största delen har varat mellan en till tre månader. Tematiskt har utbytena koncentrerat sig på utrikes- och säkerhetspolitiska frågor i Norden men har också inkluderat forskning om Asien och Ryssland.

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Tidigare evenemang

Senaste publikationerna