Det nordiska forskningssamarbetet

År 2019, vid sidan av utbytesprogrammet, påbörjades tre projekt. Målet med projekten är att granska både nya och gamla frågor som är avgörande för de nordiska länderna. Projekten behandlar 1) Ukraina och dess samhällsutveckling (Arkady Moshes och Ryhor Nizhnikau) 2) nordiskt samarbete och människorättsfrågor i FN:s råd för mänskliga rättigheter (Katja Creutz) och 3) klimatförändring, polarisering och populism (Antto Vihma och Gunilla Reischl). Projekten inkluderade forskare anställda vid de nordiska utrikespolitiska institutionerna som tidigare deltagit i utbytesprogrammet, en tematisk workshop eller ett nordiskt projekt, finansierat av Nordiska Ministerrådet. Strävan med alla tre projekten är att producera omfattande rapporter eller akademiska artiklar i de olika tematiska områdena. Den ansvariga projektledaren vid FIIA är ledande forskare Katja Creutz. Alla tre projekt upphör i slutet av 2020.

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Tidigare evenemang

Senaste publikationerna