Finland i Afghanistan 2001–2021

Den 10 november 2021 fick Utrikespolitiska institutet av riksdagens utrikesutskott (UtUP 61/2021) till uppdrag att göra en självständig utredning om Finlands deltagande i åtgärder för krishantering, stabilisering, återuppbyggnad och utveckling samt humanitära stödåtgärder i Afghanistan under 2001–2021.

Utrikespolitiska institutets oberoende utredning specificerar den övergripande bilden av Finlands många olika åtgärder för att stödja Afghanistan under 2001–2021. För att reda ut hur ändamålsenlig Finlands verksamhet har varit fokuserar utredningen på att analysera 1) hurdana mål och prioriteter som styrde Finlands verksamhet och dess olika delområden, 2) hurdana analyser och förändringsteorier de olika delområdena i verksamheten grundade sig på, 3) hur det praktiska genomförandet (inklusive resurserna) svarade på målen och verksamhetslogiken och 4) hur Finlands verksamhet och dess förändringar återspeglade olika aspekter, i synnerhet Afghanistans konfliktdynamik och allmänna utveckling, lokala synpunkter och de internationella partnernas ramar. Utredningen är inriktad på framtiden, målet är att ta fram nyttiga lärdomar för Finlands övergripande förmåga att agera i framtidens komplexa konflikt- och krissituationer.

Projektet använder sig av befintliga utredningar, offentliga handlingar, forskningsrapporter, nyhetskällor och andra dokument i syfte att kartlägga Finlands verksamhet och dess logik. Utredningens primära material utgörs av omfattande intervjuer med politiska beslutsfattare och aktörer inom Finlands bistånd i anknytning till diplomati, krishantering, utveckling och humanitär hjälp och kartläggande av både afghanernas och partnernas synpunkter för att reflektera över Finlands verksamhet.

Utredningen ger mervärde till Finlands diskussion om utrikes- och säkerhetspolitik genom att upprätta en specificerad övergripande bild av Finlands åtgärder som hänför sig till Afghanistan, och hur dessa har byggts upp under 2001–2021, och återspegla dessa mot hur krisen i Afghanistan och åtgärderna som vidtagits av det internationella samfundet har utvecklats och mot lokala synpunkter, samla och analysera ett omfattande primärt material och fokusera på att identifiera lärdomar som kan vara till nytta för framtida konflikt- och krissituationer.

I gruppen som står i centrum för utredningen medverkar ledande forskare Katariina Mustasilta, forskare Mariette Hägglund, forskare Tyyne Karjalainen, äldre forskare Matti Pesu, associerad forskare Olli Ruohomäki, specialist Mathilda Salo och äldre forskare Timo Stewart. Förutom Utrikespolitiska institutets forskare, medverkar också specialisten Aziza Hossaini i projektet. Det mer omfattande rådgivande stödteamet utgörs av både sakkunniga vid Utrikespolitiska institutet och externa sakkunniga.

Projektet pågår 15.12.2021–15.12.2022.

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Senaste publikationerna