Nordeuropa i Rysslands utrikes- och säkerhetspolitik

Utrikespolitiska institutet (FIIA), Alexanderinstitutet (AI) vid Helsingfors universitet och Försvarshögskolan genomför tillsammans forskningsprojektet ”Nordeuropa i Rysslands utrikes- och säkerhetspolitik”. Projektet är en del av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN-TEAS) under 2020 och den avslutas i april 2022.

Under de senaste åren har den säkerhetspolitiska miljön i Finlands närområden varit föremål för ökat intresse politisk och forskningsmässigt. Det har även förtjänstfullt forskats i Rysslands strategiska tänkande. Vanligtvis behandlar internationell forskning Rysslands roll utgående ifrån sina egna utgångspunkter då Nordeuropa ses som en säkerhetsfråga för västländerna och NATO.

Meningen med projektet är att producera en heltäckande analys om Rysslands utrikes- och säkerhetspolitiska syften, medel och verksamhetslogik i Nordeuropa. Med att utnyttja ryska ursprungskällor klargörs hur säkerhetsarkitekturen i Nordeuropa och dess osäkerheter presenteras ur en rysk synvinkel, hur Rysslands aktioner avspeglar detta strategiska tänkande i praktiken och vad är Nordeuropas bredare utrikes- och säkerhetspolitiska betydelse för Ryssland. Det är också meningen att öka och stärka forskarkontakter och samarbete mellan finska och ryska forskare.

Projektets slutrapport ”Pohjois-Eurooppa Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikassa” publicerades 29.4.2022. 

Alexanderinstitutet publicerade artikeln ”Venäjä tarkastelee Pohjois-Eurooppaa entistä enemmän turvallisuuden näkökulmasta” 16.12.2021. Publikationen är en del av projektet. 

Försvarshögskolan publicerade artikeln ”Venäjän strategisen toimintaympäristön tulkintakehykset ja niiden merkitys Suomelle” 2.8.2021. Publikationen är en del av projektet.

Försvarshögskolan publicerade artikeln ”Pohjois-Eurooppa Venäjän naapurina : Teemoja kansainvälisestä ja venäläisestä tutkimuskirjallisuudesta” 7.6.2021. Publikationen är en del av projektet.

Under våren 2022 välkomnade forskningsprojektet tre unga forskare baserade i Ryssland som en del av Aleksanteri Junior Visiting Fellowship-programmet. Forskarnas fokus ligger på säkerhetsfrågor i norra Europa. Aleksanteri institutet fungerar som värd till forskarna, som presenterar sin forskning i institutets interna seminarieserie.

Initiativet är en del av Utrikespolitiska institutets forskningsprojekt Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Till projektet hör forskare Jyri Lavikainen (FIIA), ledande forskare Sinikukka Saari (FIIA), universitetslektor Sirke Mäkinen (AI), specialforskare Pentti Forsström (Försvarshögskolan), biträdande professor Katri Pynnöniemi (Försvarshögsskolan), projektforskare Outi Helin (Förvarshögskolan), ledande forskare Harri Mikkola (FIIA) och äldre forskare Matti Pesu (FIIA).

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Senaste publikationerna