Energiasiirtymän globaali politiikka

Energiasiirtymän globaali politiikka -projektissa tutkitaan energiajärjestelmissä tapahtuvia perustavanlaatuisia muutoksia. Muutoksia tarkastellaan erityisesti turvallisuuden, ilmastonmuutoksen, talouden ja suurvaltasuhteiden kannalta.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset, Ukrainan sota ja lisääntyvä geopoliittinen kilpailu ovat paitsi vauhdittaneet energiasiirtymää tukevia toimenpiteitä, myös osoittaneet niiden merkityksen. Vihreän kehityksen ohjelmia ja ilmastoneutraaliustavoitteita on viety eteenpäin kaikissa kehittyneissä talouksissa ja lukuisissa muissakin maissa, vaikkakin aikaikkunat ja strategiat vaihtelevat huomattavasti. Energiajärjestelmien siirtymä edellyttää suuria määriä kriittisiä mineraaleja ja vihreiden teknologioiden laajaa käyttöönottoa. Suurvallat kilpailevat jo nyt turvatakseen kriittisten mineraalien saannin ja laajentaakseen uusiutuvien energianlähteiden ja vedyn tuotantoaan. Kilpailu käy kiivaana myös vähähiilisten teknologioiden, kuten entistä tehokkaampien akkujen, elektrolyysilaitteistoiden ja älykkäiden sähköverkkojen kehityksen ja käyttöönoton saralla.

Projektissa keskitytään kolmeen keskeiseen ja läheisesti toisiinsa liittyvään kysymykseen:

1) Huoltovarmuus ja energiasiirtymä, jossa tutkitaan luonnonvarojen keskittymistä ja uusia toimitusketjuja globaalissa vähähiilisessä taloudessa;

2) Suurvaltojen strategiat energiasiirtymässä, mukaan lukien suunnitelmat kriittisten mineraalien saannin turvaamiseksi, vetytalouden vauhdittamiseksi ja vähähiilisten teknologioiden tuotannon tehostamiseksi;

3) Vihreän kehityksen ohjelmien politiikka, jossa pohditaan erilaisia tapoja lähestyä energiasiirtymää, monenvälisen yhteistyön merkitystä ja vaikutuksia globaalin pohjoisen ja globaalin etelän välisiin suhteisiin.

Projektissa tuotetaan UPIn poliittisia analyysejä, Valokeilassa-verkkoseminaarisarja, paikan päällä pidettäviä seminaareja ja ulkoisia julkaisuja.

Tutkimusryhmässä ovat mukana Marco Siddi (projektin vetäjä), Emma Hakala, Kristiina Silvan, Elina Sinkkonen, Markus Holmgren ja Suvi Nousiainen.

Projekti alkaa 1.6.2023 ja kestää 31.5.2024 asti.

 

 

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Uusimmat julkaisut