Pelotepolitiikan uudet haasteet

henkilöt

Ydinaseet ovat tehneet paluun kansainvälisen politiikan kentälle. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan osana toimivassa hankkeessa ”New Challenges for Strategic Deterrence in the 21st Century” tutkitaan strategisen pelotteen ja ydinaseiden roolia keskittyen erityisesti Eurooppaan. Tutkimuksessa ennen kaikkea analysoidaan pelote- ja ydinaserintamalla tulevalla vuosikymmenellä tapahtuvia teknologisia, doktriinillisia ja poliittisia muutoksia ja niiden vaikutuksia pelotteen rooliin Euroopassa ja Suomessa.

Hanke koostuu neljästä eri aihealueisiin nivoutuvasta osakokonaisuudesta.

Ensimmäinen osakokonaisuus tutkii yleisiä pelotteeseen liittyviä kysymyksiä kuten pelotteen roolia nykypäivänä ja kansainvälisen sopimusjärjestelmän vaikutusta strategiseen pelotteeseen. Tutkimuksen toinen osa paneutuu Yhdysvaltain, Iso-Britannian, Ranskan ja myös Naton ydinasepolitiikkaan eri näkökulmista. Tarkoituksena on hahmottaa kunkin toimijan ydinasepolitiikan perusteet ja mahdolliset muutoksen teknologiassa sekä doktriineissa.

Kolmannessa kokonaisuudessa keskiössä on Venäjän ydinasepolitiikka sekä läntisten ydinasevaltojen suhtautuminen Venäjän ydinasedoktriiniin ja modernisaatio-ohjelmiin. Neljäs osakokonaisuus taas pohtii ydinaserintamalla tapahtuvan muutoksen merkitystä Pohjoismaiden asevalvonta- ja –riisuntapolitiikalle. Samalla on mahdollisuutta tarkastella ydinaseiden roolin muutoksen vaikutuksia Suomen turvallisuuspolitiikalle.

Tutkimusta johtaa Ulkopoliittisessa instituutissa vierailevana tutkijana toiminut Leo Michel. Hanketta koordinoi tutkija Matti Pesu. Kolmantena nimettynä henkilönä mukana on vanhempi tutkija Katja Creutz. Tutkimushankkeeseen on lisäksi sidottu mukaan laaja joukko ydinasepolitiikan johtavia asiantuntijoita niin Euroopasta kuin Yhdysvalloista. Ulkopuoliset asiantuntijat panostavat hankkeeseen niin tutkimusta tekemällä kuin hankkeen tilaisuuksiin osallistumalla.

Tutkimushankkeen lopputuote on tutkimusraportti, joka julkaistaan loppukeväästä 2019. Loppuraportin lisäksi hankkeen aiheiden tiimoilta julkaistaan 3-5 pienempää julkaisua Ulkopoliittisen instituutin julkaisusarjoissa.

Loppuraportin julkaisun yhteydessä järjestetään julkinen seminaari, jossa esitetään raportin tärkeimmät tutkimustulokset. Tämän lisäksi Ulkopoliittinen instituutti järjestää julkiset seminaarit ydinasetematiikkaan liittyen toukokuussa 2018 ja syksyllä 2018.

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Menneet tapahtumat

New Nuclear Challenges in Europe and Beyond
02.05.2018 13:00 -
Kutsutilaisuus

Projektiin liittyvät julkaisut