Pelotepolitiikan uudet haasteet

Ydinaseet ovat tehneet paluun kansainvälisen politiikan kentälle. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan osana toimivassa hankkeessa ”New Challenges for Strategic Deterrence in the 21st Century” tutkittiin strategisen pelotteen ja ydinaseiden roolia keskittyen erityisesti Eurooppaan. Tutkimuksessa ennen kaikkea analysoitiin pelote- ja ydinaserintamalla tulevalla vuosikymmenellä tapahtuvia teknologisia, doktriinillisia ja poliittisia muutoksia ja niiden vaikutuksia pelotteen rooliin Euroopassa ja Suomessa.

Hanke koostui neljästä eri aihealueisiin nivoutuvasta osakokonaisuudesta.

Ensimmäinen osakokonaisuus tutki yleisiä pelotteeseen liittyviä kysymyksiä kuten pelotteen roolia nykypäivänä ja kansainvälisen sopimusjärjestelmän vaikutusta strategiseen pelotteeseen. Tutkimuksen toinen osa paneutu Yhdysvaltain, Iso-Britannian, Ranskan ja myös Naton ydinasepolitiikkaan eri näkökulmista. Tarkoituksena oli hahmottaa kunkin toimijan ydinasepolitiikan perusteet ja mahdolliset muutoksen teknologiassa sekä doktriineissa.

Kolmannessa kokonaisuudessa keskiössä oli Venäjän ydinasepolitiikka sekä läntisten ydinasevaltojen suhtautuminen Venäjän ydinasedoktriiniin ja modernisaatio-ohjelmiin. Neljäs osakokonaisuus taas pohti ydinaserintamalla tapahtuvan muutoksen merkitystä Pohjoismaiden asevalvonta- ja –riisuntapolitiikalle. Samalla oli mahdollista tarkastella ydinaseiden roolin muutoksen vaikutuksia Suomen turvallisuuspolitiikalle.

Tutkimusta johti Ulkopoliittisessa instituutissa vierailevana tutkijana toiminut Leo Michel. Hanketta koordinoi tutkija Matti Pesu. Kolmantena nimettynä henkilönä mukana oli vanhempi tutkija Katja Creutz. Tutkimushankkeeseen oli lisäksi sidottu mukaan laaja joukko ydinasepolitiikan johtavia asiantuntijoita niin Euroopasta kuin Yhdysvalloista. Ulkopuoliset asiantuntijat panostivat hankkeeseen niin tutkimusta tekemällä kuin hankkeen tilaisuuksiin osallistumalla.

Tutkimushankkeen lopputuote oli tutkimusraportti joka julkaistiin syyskuussa 2019. Loppuraportin lisäksi hankkeen aiheiden tiimoilta julkaistiin 4 pienempää julkaisua Ulkopoliittisen instituutin julkaisusarjoissa.

Loppuraportin julkaisun yhteydessä järjestettiin julkinen seminaari, jossa esiteltiin raportin tärkeimmät tutkimustulokset. Tämän lisäksi Ulkopoliittinen instituutti järjesti julkiset seminaarit ydinasetematiikkaan liittyen toukokuussa 2018 ja syksyllä 2018.

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Menneet tapahtumat

New Nuclear Challenges in Europe and Beyond
02.05.2018 13:00 -
Kutsutilaisuus

Uusimmat julkaisut