Turvallisempi Euroopan unioni: Kansalaisten näkemykset, arvot ja asenteet

Ulkopoliittinen instituutti toteutti tutkimushankkeen Turvallisempi Euroopan unioni: Kansalaisten näkemykset, arvot ja asenteet. Projekti oli osa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS).  Hanke päättyi vuoden 2018 joulukuussa.

Euroopan turvallisuustilanne on huonontunut merkittävästi viime vuosina. Globaalit ja alueelliset kriisit ovat rantautuneet Eurooppaan ryminällä, ja edellyttäneet entistä pontevampia EU-tason toimia. Tämän seurauksena unionin merkitys turvallisuuden kentällä on korostunut sekä jäsenvaltioiden että kansalaisten näkökulmasta. Tutkimustietoa EU:sta turvallisuustoimijana sekä jäsenvaltioiden turvallisuusintresseistä on käytettävissä suhteellisen runsaasti. Tietoa kansalaisten näkemyksistä EU:sta ja turvallisuudesta on olemassa huomattavasti vähemmän. Tietotarve on oleellinen, koska kansalaismielipide sekä arvo- ja asenneympäristö vaikuttavat jäsenvaltioiden politiikkoihin ja siten EU:n kehittämiseen turvallisuuden kentällä.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa kansalaisten näkemyksistä ja niiden taustalla vaikuttavista arvoista ja asenteista, jotka liittyvät EU:hun turvallisuusyhteisönä. Tiedolla on lisäarvoa sekä politiikan suunnittelun että kansalaiskeskustelun näkökulmasta.

Tutkimushanke toteutettiin Ulkopoliittisen instituutin johdolla ja koordinoimana. Ulkopoliittisesta instituutista mukana olivat tutkijat Tuomas Iso-Markku ja Matti Pesu. Tutkimustyöhön osallistui myös eri jäsenmaiden turvallisuuskeskustelua tuntevia tutkijoita. Projektia johti ohjelmajohtaja Juha Jokela ja hankkeen koordinaattorina toimi tutkimusavustaja Anu Ruokamo (anu.ruokamo@fiia.fi).

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Projektiin liittyvät julkaisut

Uusimmat julkaisut