Ett tryggare EU: Medborgarnas åsikter, värderingar och attityder

Utrikespolitiska institutet har slutfört forskningsprojektet Ett tryggare EU: Medborgarnas åsikter, värderingar och attityder. Projektet var en del av Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN-TEAS) och slutfördes i december 2018.

Säkerhetsläget i Europa har försämrats kännbart de senaste åren. Globala och regionala kriser har landstigit i Europa med dunder och brak, och kräver kraftigare åtgärder på EU-nivå än tidigare. Till följd av detta har unionens betydelse på säkerhetsfältet framhävts ytterligare ur såväl medlemsstaternas som medborgarnas synvinkel. Det finns inte mycket kunskap om medborgarnas åsikter om EU som säkerhetsaktör och säkerhetssamfund. Kunskapsbehovet är väsentligt, eftersom medborgaråsikten och de värderingar och attityder som ligger bakom den påverkar politikerna i EU:s medlemsstater och sålunda EU:s utveckling på säkerhetsfältet.

Syftet med projektet var att producera ny kunskap om medborgarnas åsikter och de värderingar och attityder som ligger bakom dem och som är relaterade till EU som säkerhetssamfund. Kunskapen har ett klart mervärde med avseende på såväl politikplaneringen som medborgardebatten.

Utrikespolitiska institutet samordnade forskningsprojektet och det genomfördes under institutets ledning. Från Utrikespolitiska institutet deltog forskarna Tuomas Iso-Markku och Matti Pesu, projektet leddes av programdirektör Juha Jokela och samordnades av forskningsassistent Anu Ruokamo (anu.ruokamo@fiia.fi).

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Tidigare evenemang

Publikationer relaterade till projektet

Senaste publikationerna