Finlands och Sveriges försvarssamarbete fördjupas. I den nyaste FIIA Briefing Paper-publikationen bedömer Utrikespolitiska institutets forskare Charly Salonius-Pasternak och Henri Vanhanen att av de fyra identifierade alternativen för samarbetets utveckling är den mest sannolika att det nuvarande bilaterala samarbetet samt med Norge och USA ökar. Forskarna granskar bakgrunden och framtidsperspektiven för Finlands och Sveriges försvarssamarbete.

Publikationen finns nu även som ljudinspelning efter att FIIA påbörjat pilotprojektet med Soundbriefing-publikationer. Detta betyder att institutets kortaste publikationer även finns att lyssna på institutets hemsidor i stil med ljudböcker. Publikationerna läses av äldre forskare Charly Salonius-Pasternak.

Publikationen är en del av institutets bredare forskningsprojekt på Finlands utrikes- och säkerhetspolitik.

Projektets föregående publikation kom ut i maj och den utredde Sveriges krisberedskap. Enligt forskare Mariette Hägglund har koronavirusepidemin och tidigare års skogsbränder påmint om bristerna i den svenska krisberedskapen.

– Trots att Sveriges lagstiftning inte tillåter undantagstillstånd i fredstid och ministerstyre är förbjudet, kan Covid-19 situationen få igång en debatt om behovet att ändra på de rättsliga ramarna, säger Hägglund.

I Sverige bygger man för tillfället ett moderniserat system som ska svara på olika sårbarheter och hot. Krisberedskapen ska bidra till Sveriges totalförsvar. Uppbyggandet av systemet är dock dyrt och framskrider långsamt.

I år fokuserar forskningsprojektet om Finlands utrikes- och säkerhetspolitik på Finlands och Sveriges samarbete. På hösten analyserar institutets forskare bland annat beslutsfattandet inom försvarssamarbetet och ländernas politiska kultur.

Finland-turnén, som är en del av projektet, fortsätter på hösten om Covid-19 situationen tillåter. På våren var FIIA tvungen att inhibera seminariet på Tammerfors universitet.

 

Mer information:

Äldre forskare Charly Salonius-Pasternak – Finland-Sverige samarbete

charly.salonius-pasternak@fiia.fi, 09 432 7784, Twitter: @charlyjsp.

 

Forskare Mariette Hägglund – Sveriges krisberedskap

mariette.hagglund@fiia.fi, 09 432 7767, Twitter: @MarietteHagglun.

 

Ledande forskare Harri Mikkola – Projektledare för Utrikes- och säkerhetspolitiska projektet

harri.mikkola@fiia.fi, 050 574 0432.

 

Projektets nätsida: https://www.fiia.fi/sv/forskningsprogram/finlands-utrikes-och-sakerhetspolitik

Delta i diskussionen på Twitter: #FIIAulpo

 

Senaste publikationerna inom projektet:

Charly Salonius-Pasternak & Henri Vanhanen: Finnish-Swedish defence cooperation: What history suggests about future scenarios, FIIA Briefing Paper 284.

Mariette Hägglund: Rebuilding Sweden’s crisis preparedness: Lack of clarity impedes implementation, FIIA Briefing Paper 283.

Ledande forskare
Programdirektör