Förenta staternas förändrade globala roll och dess inverkan på transatlantiska relationer

Projektet granskade utvecklingen av USA:s globala engagemang. Också processer som påverkat USA:s globala roll både ur ett längre och ett kortare tidsperspektiv betraktades.

Projektets slutrapport Between change and continuity: Making Sense of America’s Evolving Global Engagement behandlade USA:s inrikespolitiska processer, strategiska diskussioner angående landets roll samt utvecklingen av utrikes- och säkerhetspolitiken. Ytterligare analyserades USA:s förhållande till den internationella ordningen, centrala stormakter och relationen till Nordeuropas säkerhetsomgivning. Syftet med utredningen var att öka förståelsen av de effekter USA:s engagemang har för Finlands säkerhetsmiljö i ett bredare perspektiv.

Under sitt första år har president Donald J. Trump och hans administration betonat tävling mellan stater, militär makt, bilaterala förhandlingar samt poängterat det villkorliga i alliansförpliktelser. USA:s liberala kärnvärderingar har fått mindre uppmärksamhet då fokus har skiftat mot hårda maktaspekter. Trots det har USA i praktiken varit mindre splittrande än man först befarade. Framförallt är USA fortsättningsvis engagerat i NATO, samt i Asien-Stillahavsregionen och Afghanistan, engagerat i striden mot gränsöverskridande terrorism och ser fortfarande Kina och Ryssland som dess strategiska konkurrenter.

Växlingen mellan förändring och kontinuitet har oroat USA:s allierade och partner. Ett transatlantiskt ”spel av väntande” har uppkommit, uttryckt som en strävan efter både strategiskt tålamod och en selektiv sektorbaserad proaktivitet.

Projektet har utförts av en forskargrupp vid Utrikespolitiska institutet och övervakats av utrikesministeriets styrgrupp. Programdirektör Mika Aaltola ledde projektet. Till slutrapportens redaktörer hör Mika Aaltola, äldre forskare Charly Salonius-Pasternak och Juha Käpylä, samt forskare Ville Sinkkonen. Ytterligare var följande forskare med i rapporten: Bart Gaens, Projekt direktör, Forskningscentret för Förenta Staternas Politik och Makt, äldre forskare, Utrikespolitiska institutet, Johanna Jacobsson, professor, IE University, Mark N. Katz, professor, George Mason University, Anna Kronlund, post-doktorand forskare, John Morton Centre, University of Turku, Leo Michel, äldre gästforskare, Utrikespolitiska institutet, Harri Mikkola, äldre forskare, Utrikespolitiska institutet. Projektet koordinerades av forskningsassistenterna Anna Wikholm och Anu Ruokamo. Publikationen utgör ett led i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2017.

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Tidigare evenemang

Publikationer relaterade till projektet

Senaste publikationerna